piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: upoważnienie wg nowej ustawy o finansach

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW upoważnienie wg nowej ustawy o finansach Odpowiedz na: upoważnienie wg nowej ustawy o finansach

#19223
izabela913
Uczestnik

Art. 287 ust. 1 „Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w jej jednostkach organizacyjnych, audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego upoważnia odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, przeowdniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego.” Nie znalazłam zapisów odnośnie upoważnień dla audytorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jst.