piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: upoważnienie wg nowej ustawy o finansach

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW upoważnienie wg nowej ustawy o finansach Odpowiedz na: upoważnienie wg nowej ustawy o finansach

#19234
terka
Uczestnik

Dlaczego nie można podać jak poprzednio art. 54? Bo TAMTA ustawa już nie obowiązuje.
A obowiązuje nowa i stare przepisy wykonawcze. Tak jest, i jest to zgodne z przepisami.
Stanowi o tym art. Art. 119. ustawy wprowadzającej ustawę o finnasach publicznych:

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują
moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 112.

Informacja o obowiązywaniu starych przepisów wykonawczych jest zamieszczona na stronie DA MF.

Oczekuję kolejnego podsumowania w rodzaju „imponujące” i „cacane” 😈
Pozdrawiam:smile: