wtorek, 26 stycznia, 2021

Odpowiedz na: MF sam łamie swoją ustawę?

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW MF sam łamie swoją ustawę? Odpowiedz na: MF sam łamie swoją ustawę?

#19700
kikcloud
Uczestnik

Pytanie do Ministra Finansów
Czym się różni pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych od audytora wewnętrznego?
Głupie pytanie? To może inaczej.
Czy ustawa o ochronie informacji niejawnych jest prawem silniejszym niż ustawa o finansach publicznych?
Głupie pytanie? To jeszcze inaczej?
Czy tekst wynikający z art. 18. uooin mówiący, że
„kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pełnomocnikiem ochrony”, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych”
znaczy co innego niż tekst wynikający z art. 280 uofp mówiący że:
„kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki, a w urzędzie administracji rządowej, w którym tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu – dyrektorowi generalnemu w zakresie określonym odrębnymi ustawami”?
Czy w tych ustawach jest mowa o tym samym kierowniku jednostki, czy może o dwóch różnych?
Jeżeli o dwóch różnych, to już rozumiem dlaczego pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio pod Pana Ministra, a kierownik komórki audytu wewnętrznego pod Podsekretarza Stanu – Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.