piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: pomoce dydaktyczne

Home Forum Sektory Samorządy pomoce dydaktyczne Odpowiedz na: pomoce dydaktyczne

#19898
podhale
Uczestnik

Oczywiście paragraf 4240.
Sprawę tą reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,

Jeżeli wartość środka przewyższa 3500 zł, a jest on środkiem dydaktycznym służącym do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, to będzie on pozostałym środkiem trwałym. (013)