poniedziałek, 26 lutego, 2024

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#2024
alkman
Uczestnik

W myśl Standardów Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych ryzyko jest to prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań.

W myśl Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ryzyko (risk) to niepewność związana z wystąpieniem zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Ryzyko jest mierzone w kategoriach następstw i prawdopodobieństwa.

Załóżmy, że w jednostce pracuje 100 osób, jeszcze nigdy się nie zdarzyło, aby zaginęły dokumenty. Pracownicy żeby zachować terminy zleconych zadań często wynoszą dokumenty do domu w celu ich opracowywania. Jednostka nie prowadzi żadnego rejestru wynoszonych dokumentów. Jakie jest ryzyko utraty dokumentów?

Którą definicje ryzyka stosujecie w swojej pracy?