wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Interpretacja MF

Home Forum Sektory Samorządy Interpretacja MF Odpowiedz na: Interpretacja MF

#21052
terka
Uczestnik

[QUOTE BY= pietryka] Oto mamy typowy przykład jak Audytor potrafi sobie utrudnić. Przede wszystkim zacznijmy od tego kto może nas w samorządach skontrolować? Jeżeli więc nie naruszamy „rażąco” rozporządzenia to… do roboty![/QUOTE]

No, raczej nie audytor sobie utrudnia. To szacowne MF po raz kolejny „ułatwia” nam robotę, zmuszając do marnowanie czasu na zbędną papierologię.
I nie chodzi tu o samo upoważnienie, to pryszcz w porównaniu z tesztą papierków, jakie trzeba przy czynnosciach doradczych pod rządami nowego rozporządzneia tworzyć.
Otóż przeanalizowałam rozporządzenie, które jak sądziłam, znam (he, he, jak się okazało – niedostatecznie) coby poszukać, z czego DA wywnioskowało, że do doradczych trzeba mieć upowaznienie.
No, i prawda – upoważnienie trzeba mieć do przeprowadzenia audytu. Nie wiadomo, co to jest „przeprowadzanie audytu”, bo słowniczek milczy w tym temacie. Mówi natomiast, że ilekroć mowa o zadaniu audytowym, nalezy przez to rozumieć zadanie zapeniające oraz czynności doradcze.
Skoro zatem czynnosci doradcze są zadaniem zapewniającym, to nalezy do każdego zadania zapewniajacego sporządzić program, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia:

§ 18. 1. Audytor wewnętrzny dokonuje analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowuje program zadania zapewniającego.
2. Opracowując program zadania zapewniającego, audytor wewnętrzny uwzględnia w szczególności:
1) cele i zadania jednostki w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym;
2) wyniki analizy ryzyka obszaru ryzyka objętego zadaniem zapewniającym;
3) system kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym;
4) możliwość wprowadzenia usprawnień w systemie kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym;
5) datę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania zapewniającego.
3. W przypadku przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego audytor wewnętrzny, opracowując program zadania zapewniającego, uwzględnia założenia, o których mowa w § 35.
§ 19. 1. W programie zadania zapewniającego audytor wewnętrzny określa w szczególności:
1) temat zadania;
2) cele zadania;
3) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania;
4) istotne ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem;
5) narzędzia i techniki przeprowadzania zadania;
6) kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego;
7) sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 6.
2. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny może w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego dokonywać zmian w jego programie. Zmiany programu powinny być udokumentowane.
3. Program zadania zapewniającego oraz jego zmiany zatwierdza kierownik komórki audytu wewnętrznego albo audytor usługodawcy.

Chyba ktoś się zagalopował, i to nieźle.

Ciekawe, po co więc ustawodawca w ustawie o finansach publicznych (272) rodzielił te dwie kwestie? Wyrażnie wskazał przecież czynnosci oceniające i doradcze.
A w praktyce, uwzględniając wyjaśnienia MF oraz przepisy rozporządzenia, powyższe czynnosci niczym się – od strony metodologicznej – nie różnią.
Zakopiemy sie w papierkach, koledzy audytorzy, na badanie i ocenę czasu nie wystarczy :mrgreen: