poniedziałek, 21 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Wielkość próby

Home Forum Sektory Samorządy Wielkość próby Odpowiedz na: Wielkość próby

#4854
gapa
Uczestnik

Pytanie do lainy i PAW w sprawie podziału populacji na grupy i związanym z tym ułatwieniem badania.
Załóżmy, że nasza populacja liczy 20 000 zapisów. Przy poziomie ufności 95% i progu istotności np. 1%, wynika z tablic, że trzeba zbadać próbę 300 elementów. Jeśli podzielimy populację na dwie podpopulacje (załóżmy dla prostoty rozumowania, że mniej więcej równe liczebnie i wartościowo), to chcąc zachować próg istotności (wartościowy) możemy wygenerować z tych dwóch podpopulacji – dwie podpróby (każda dla 95% poziomu ufności i 2% progu istotności) – według tablic – każda o liczebności 150. Razem 300 – gdzie to ułatwienie. Dodatkowo – wydaje mi się, że jeśli będziemy chcieli uogólnić wnioskowanie na cała populację to mamy problem, bo podpopulacje są rozłączne i jeśli traktujemy poziom ufności jak prawdopodobieństwo zdarzenia, że wynik podpróby odzwierciedla wynik w podpopulacji, to poziom ufności dla wnioskowania na temat populacji będzie iloczynem 95% x 95% = 90,25%.
Mamy więc tyle samo roboty, a jakość wnioskowania gorszą (jeśli moje rozumowanie jest prawidłowe).
Piszesz lainy, że przy pomocy znajomego audytora „dałaś radę”. Możesz krótko (bez konkretnych danych) opisać w jaki sposób? Jak poradzicie sobie z uogólnianiem wnioskowania na całą populację, jeśli próby generować będziecie w poszczególnych grupach?
Właśnie jestem na etapie projektowania badania typu badanie rzetelności ksiąg i mam kilka problemów natury logicznej (np. czy nie powinien to być po prostu test zgodności w odniesieniu do zapisów (prawidłowy lub nie) bez zajmowania się ich wartościami.
Jakie jest Wasze zdanie?