wtorek, 2 marca, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5144
alkman
Uczestnik

W art. 53 ust. 3 ustawy o finansach publicznych znajduje się generalna zasada – audytor wewnętrzny (- AW) przygotowuje plan w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
W przypadku, gdy występują jednostki podległe lub nadzorowane (kto komu podlega, a kto kogo nadzoruje wynika z przepisów), powstaje problem – w porozumieniu, z którym kierownikiem jednostki audytor wewnętrzny ma przygotować plan audytu, bo ustawa tego nie precyzuje.
Przykład 1:
Urzędy Skarbowe (- US) są zobowiązane do prowadzenia audytu, a Minister Finansów wyraził zgodę na prowadzenie audytu przez audytorów zatrudnionych w Izbie Skarbowej (- IS) (zresztą na wnioski Naczelników US). Kierownikiem Jednostki dla AW będzie w myśl przepisów art. 53 ust. 3 ustawy zarówno Naczelnik US jak i Dyrektor IS.

W omawianym przypadku przepisy § 11 omawianego rozporządzenia ułatwiają, a nie komplikują życie audytorowi, rozwiewają wątpliwości a nie rodzą je. Nie ma sprzeczności pomiędzy ustawą a rozporządzeniem.

Przykład 2:
Załóżmy że nie ma przepisów § 11, a wszystkie pozostałe pozostają w mocy.
AW zatrudniony w IS przygotowuje plan w porozumieniu z Dyrektorem IS. Po czym, AW przychodzi do Naczelnika US, który wcześniej bardzo prosił, aby audytor był zatrudniony w IS, bo on to nie ma warunków, pieniędzy itp.
AW przychodzi do Naczelnika US a Naczelnik US mówi:
panie AW przepisy art. 53 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyraźnie mówią że AW przygotowuje plan w porozumieniu z kierownikiem jednostki, a ja jestem tu kierownikiem jednostki i pytam się gdzie pan był przy tworzeniu planu, bo na pewno nie u mnie, jest pan ignorantem, mówi pan panie AW, że nie przestrzegamy w jednostce przepisów, a sam to co pan robi, gdzie pana profesjonalizm itp.

Wobec powyższego przykładu, przepisy § 11 rozporządzenia są jak najbardziej potrzebne.

Mam nadzieję jacek3, że rozwiałem twoje wątpliwości.

Pozdrawiam