piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5146
alkman
Uczestnik

Iga masz rację.
Tych przepisów nie da się pogodzić, co jasno wynika z przytoczonej przez ciebie argumentacji.
Dodam tylko, że ci z urzędów skarbowych – sprzęt komputerowy mają jak w NATO, oprogramowanie z NASA, a procedury opracowane dostają przez PENTAGON, dodatkowo wszelkie wątpliwości, telefonicznie, każdy audytor wyjaśnia osobiście z MF, a wynagrodzenie miesięczne to wiek audytora x 1000 euro przeliczone na zł po najwyższym kursie z ostatnich pięciu lat. Każdy pracownik, przed przyjęciem do pracy, zdaje egzamin u audytora wewnętrznego ze znajomości audytu, ekonometrii, statystyki, informatyki, BHP ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka.
Wobec powyższego art. 53. ust. 3 ustawy o finansach publicznych jest sprzeczny z § 11 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Ponadto, zauważyłem że, źle skonstruowano art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:
audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów w jednostce (…) w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje (…). 
Wszak zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego opracowanymi w ZSSR i niezależnym NRD:
audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów w jednostce, jednostkach podległych i nadzorowanych (…) w wyniku którego kierownik jednostki nadrzędnej uzyskuje (…). 
Iga masz rację.
Po co rozmawiać z kierownikami podległych i nadzorowanych jednostek, przecież audytor wewnętrzny wie najlepiej kiedy, kto i w jakim zakresie ma uzyskać niezależną ocenę (…).
Pozdrawiam (wakacyjnie)