piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#7596
tpawlowski
Uczestnik

Szef zlecił mi zbadanie czy nasz „ukochany” Wydział Finansów a konkretnie płace wywiązują się z możliwości finansowania przez fundusz PFRON składek na ubezpieczenie emertyalne dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności znaczne i umiarkowane, oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe dla mających lekki stopień niepełnosprawności. Podstawa prawna art 25 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ Czy sprawdzaliście coś takiego. Pozdrawiam. Tomi