sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#9370
wojtania
Uczestnik

Oj będzie chyba kolejny problem po problemie z łącznym sprawozdaniem finansowym. W projekcie rozporządzenia MS w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy zapisano iż :

§ 8. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(…)

Teoretycznie pomysł aby prowadzić rachunkowość budżetową funduszu w oparciu tylko o ustawę o rachunkowości jest dobry i jak się przeczyta art2u1p4lit „d”uor to w zasadzie projekt zawiera słuszne rozwiązanie. Jednakże z drugiej strony w ustawie o finansach publicznych jest delegacja, z której wynika iż szczególne zasady rachunkowości budżetowej określa Minister Finansów. Jak wiadomo zasady te nie dotyczą funduszy celowych działających w formie rachunku bankowego, a taki jest też przecież fundusz RPZP, gdyż:

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

Pojawia sie zatem pytanie:

JAK SPEŁNIĆ WYMOGI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, JAK SPORZADZIĆ BILANS , CZYJE BĘDĄ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA I JAK POPROWADZIĆ KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ …DLA FUNDUSZU, KTÓRY JEST KONTEM W BANKU.

… ale będzie patent 😆