sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: pozostałe środki trwałe

Home Forum Sektory Samorządy pozostałe środki trwałe Odpowiedz na: pozostałe środki trwałe

#9938
audytorz
Uczestnik

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka w ramach przyjętych zasad (polityki rachunkowości)stosować uproszczenia, jesli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku przedstawienia rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
Przykładem uproszczenia może być ujmowanie w ciężar kosztów, bez wprowadzania ich w na stan konta 013 – Pozostałe środki trwałe i umieszczenie ich w pozabilansowej ewidencji ilościowej. Decyzję o nieujmowaniu w ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników trwałych podejmuje kierownik jednostki. Uproszczenie może polegać na określeniu dolnej wartości śt. lub określenie rzeczowe.