wtorek, 5 lipca, 2022

ART. 282 UOFP Pilne

Home Forum Pomysły pomysly ART. 282 UOFP Pilne

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Autor
  Wpisy
 • #23199
  Anonim
  Nieaktywny

  Art. 282 pkt 2 uofp mówi m.in., że
  Audytor wewnętrzny ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych związanych z funkcjonowaniem jednostki……………… z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
  Pytanie:
  1. Jak tłumaczyć zapis,, tajemnicy ustawowo chronionej” – czy audytor może żądać dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem dotyczącym umorzenia podatków, ponieważ dokumenty te stanowią tajemnicę skarbową.
  2. Czy audytor musi posiadać jakieś inne zezwolenia , uprawnienia, oświadczenia żeby mógł żądać dokumentów, które stanowią tajemnicę ustawowo chronioną.
  3. Czy zapis w art.282 pkt 2 daje audytorowi pełną dostępność do wszystkiej dokumentacji urzędu.

  #23200
  wacekservice
  Uczestnik

  pierwsza kwestia, to jaki masz status – jeżeli jesteś zatrudniony w firmie skarbowej, to masz upoważnienie do prowadzenia audytu i to powinno wystarczyć.
  Jeżeli jesteś spoza firmy, to pytanie, jak sformułowano zakres upoważnienia.
  Tajemnica skarbowa to szczęśliwie nie niejawne, bo to dla ABW, natomiast w zakresie przedmiotowym dla rozjaśnienia, albo zaciemnienia do poczytania: here

  #23201
  Anonim
  Nieaktywny

  Jestem audytorem w gminie, chodzi o ulgi podatkowe udzielane przez gminę.

  #23202
  adela
  Uczestnik

  Musisz mieć poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych. W gminie musi być pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. I z nim załatwiaj to poświadczenie. Dziwię się, że szef zatrudniając Cię na to stanowisko, takiego poświadczenia od Ciebie nie żądał. W przypadku nie otrzymania takiego poświadczenia, lub jego utraty, jest podstawa do rozwiązania stosunku pracy z audytorem wewnętrznym

  #23203
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. U nas specjaliści od informacji niejawnych stwierdzili, iż tajemnica skarbowa nie jest taką informacją i nie wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa. W naszym przypadku miało to sens gdyż: jeden z pracowników wydziału finansowego wystąpił do urzędu skarbowego o udzielenie informacji. Korespondencja przyszła, ale na kopercie „Tajemnica skarbowa”. Pracownik, któremu ta informacja była potrzebna nie posiadał poświadczenia bezpieczeństwa, ponieważ na jego stanowisku nie było mu do niczego potrzebne. Gdyby uznano, iż jest to informacja niejawna informację przeczytałby jedynie naczelnik (ci mają), a pracownik nadal nie mógłby jej wykorzystać. Błędne koło. Bo przecież naczelnik nie miałby prawa treści korespondencji przekazać pracownikowi.
  Tak na marginesie, u nas z automatu przeprowadzono wobec audytora postepowanie o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.
  Że nie zażądał – wcale się tak nie dziwię.

  #23204
  adela
  Uczestnik

  Ale mówimy chyba o różnych sprawach. Pracownicy, którzy mają dostęp do spraw podatkowych muszą zgodnie z ordynacją podatkową złożyć stosowne oświadczenie do kadr. To samo z osobami, które mają do czynienia z danymi osobowymi. A audytor wewnętrzny musi mieć poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych (to już wyższy poziom)

  #23205
  mareksp
  Uczestnik

  Audytor wewnętrzny ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych związanych z funkcjonowaniem jednostki……………… z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
  Oznacza to prawo dostępu do informacji i dokumentów z uwzględnieniem wymogów ustaw szczególnych. W praktyce większość dokumentów zawiera dane osobowe, więc niezbędne jest upoważnienie do przetwarzania tych danych od administratora danych (pracodawcy). Audyt wiążący się z przeglądaniem informacji niejawnych może być realizowany przy posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa co najmniej takiej klauzuli jaką mają przeglądane dokumenty. Jeśli w przypadku dostępu do tajemnicy skarbowej ordynacja obliguje do złożenia jakiegoś oświadczenia, to należy je złożyć. Natomiast posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych bez względu na klauzulę w żaden sposób nie ma wpływu na prawo dostępu do danych osobowych czy innych tajemnic ustawowych nie opatrzonych taką klauzulą. Jest więc tak jak piszą Wacek i Dorota.

  #23206
  kikcloud
  Uczestnik

  [QUOTE BY= rom] Jestem audytorem w gminie, chodzi o ulgi podatkowe udzielane przez gminę.[/QUOTE]
  I to jest ta cała tajemnica ❓
  To może przypomnę:
  Obowiązek sporządzenia wykazu ulg podatkowych wywodzi się z naczelnej zasady finansów publicznych tj. zasady jawności. Postulat jawności finansów publicznych zobowiązuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego do upubliczniania rocznej informacji obejmującej m.in. sporządzanie wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (art.37). Przedmiotowy wykaz winien zostać opublikowany zgodnie z art. 38 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 maja roku następnego, według stanu na koniec roku budżetowego. ❗

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.