niedziela, 5 grudnia, 2021

Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa?

Home Forum Sektory Samorządy Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa?

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Autor
  Wpisy
 • #23058
  wojtania
  Uczestnik

  Znów podpadnę ale:

  jeśli nadal obowiązuje przy ewidencji mienia skarbu państwa to co powypisywało RIO Katowice w piśmie WA 0250/32/07 to byłaby jakaś totalna granda.

  Wiem, że to stara interpretacja ale ludzie lubią mieć „ugruntowaną” praktykę podpartą interpretacjami RIO i MF.

  Chodzi o to, że samorządowe jednostki budżetowe często użytkują do realizacji swoich zadań mienie skarbu państwa, a nie włączają nadal owego mienia do środków trwałych i tym samym nieprawidłowo sporządzają bilanse począwszy od 2011 roku w zakresie ujmowania w nich środków trwałych SP na kontach bilansowych środków trwałych.

  Sam nie wiem czy płakać czy śmiać się gdyż adytorzy moim zdaniem nie zauważyli zmiany zasad ewidencji mienia SP obowiązujących co najmniej od 2011 roku…a dziś mamy 2013…

  #23059
  kikcloud
  Uczestnik

  .. a może tak więcej szczegółów dla mniej zorientowanych aw 😉

  #23060
  wojtania
  Uczestnik

  Poczytaj:

  Biuletyn Informacyjny Nr 3 (49) 2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

  …wychodzi na to, że do dziś JST nie zaliczają do aktywów użytkowanego w JST mienia Skarbu Państwa…a to błąd. 🙄

  #23061
  kikcloud
  Uczestnik

  A to pismo RIO Katowice WA 0250/32/07?

  #23062
  wojtania
  Uczestnik

  …TO SAMO CO W BIULETYNIE Z RIO BYDGOSZCZ

  #23069
  terka
  Uczestnik

  O matko, czytałam kilkakrotnie i nie jestem pewna, czy wiem, co wojtanię tak bulwersuje.
  To może to jakoś uporządkujmy. Piszę to, co zrozumiałam, albo czego się domyślam, a jeśli nie o to chodziło, popraw i naprostuj mnie Tomaszu, OK?

  Interpretacja RIO Katowice jest stara, jak napisał wojtania, bo po dacie jej wydania zmieniły się zasady ewidencji mienia .
  Niektóre samorządy do dzisiaj nie zauważyły zmiany tych przepisów, i prowadzą ewidencję według starych zasad.

  #23071
  terka
  Uczestnik

  Wyjaśniam, dla porządku, o jakie zmiany przepisów chodzi (oczywiście zakładając, że nie błądzę:wink:)

  Było tak:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.2006.142.1020)

  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  5) środkach trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

  A potem już (od 31 lipca 2010 r. ) było i jest obecnie tak:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r.
  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289 j.t.)

  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  5) środkach trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

  #23075
  wojtania
  Uczestnik

  …trafiony.

  A problem leży w tym, że na koncie 011 (i innych) nie ma środków trwałych używanych w jednostce niezależnie od tego czy są,czy nie są własnością JST.

  Poczytajcie art 3 ustęp 4 ustawy o rachunkowości

  Wychodzi na to, że ewidencja środków trwałych od lat prowadzona jest nieprawidłowo…. 🙄

  CZyli sprawozdawczość jest …….. ❓ 🙄

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.