piątek, 1 marca, 2024

BIP

Home Forum Sektory Samorządy BIP

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #22350
  dorotab
  Uczestnik

  Witam. Czy na podstawie art. 8 ust. 2 wszystkie jdnostki organizacyjne np. gminy czy też powiatu mają obowiazek utworzenia strony Biuletynu Infomacji Publicznej?

  #22353
  wojak
  Uczestnik

  O jakiej ustawie piszesz? Ogólne przepisy dotyczące BIP znajdziesz na http://www.bip.gov.pl Przypominam sobie, że jednostki organizacyjne mogły korzystać ze strony BIP jednostki macierzystej.

  #22354
  dorotab
  Uczestnik

  O ustawie o dostępie do informacji publicznej. U nas też niektóre korzystają ale tylko w zakresie publikacji zamówień publicznych i konkursów na wolne stanowiska pracy, a przecież wymieniona ustawa nakłada obowiązki również w zakresie udostępniania w BIP innych informacji.

  #22355
  podhale
  Uczestnik

  Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
  Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej to m.in. (art 4 ust.1 pkt 4 ustawy o dostępie do inf. publ.):
  „podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

  fragment z raportu NIK (województwo kuj.-pom.) z tego roku:

  „Spośród 218 samorządowych jednostek organizacyjnych (m.in. szkoły, przedszkola,
  publiczny zakład opieki zdrowotnej, ośrodek kultury, teatr, miejski zespół żłobków) i
  spółek komunalnych badanych podmiotów 98, 99 (45,4%) nie prowadziło stron BIP, w
  tym 65 (29,8%) również żadnej innej strony internetowej. Dotyczyło to 5 z 6
  posiadających takie jednostki podmiotów (83,3%)99. Przyczyną nieutworzenia BIP
  (według tych jednostek) było przekazywanie niektórych informacji swoim
  jednostkom nadrzędnym. Jednak były to informacje niewystarczające, zazwyczaj
  podstawowe dane teleadresowe, niekiedy statuty”

  #22356
  wojak
  Uczestnik

  przepisy nakładające obowiązki bez określonych sankcji należą do kategorii „pobożnych życzeń”. Do takiej kategorii należą przepisy o BIP. Większość zobowiązanych „odhacza” obowiązek formalnie zamiast merytorycznie. Jeśli za nieprzestrzeganie prawa nie grozi kara, to większość urzedników ma je w d… wielkim pojemniku, w którym wszystko się mieści. Większość pryncypałów pyta: panie, a co mi grozi? Jak mu nic nie grozi, to ma to w d…
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
  Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
  Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
  Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).
  Decyzja Nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (Dz.U.L 79/1 z 24.03.2005).
  Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U.L 345 z 31.12.2003).

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.