poniedziałek, 6 grudnia, 2021

jednolity rzeczowy wykaz akt – pilne

Home Forum Sektory Służba zdrowia jednolity rzeczowy wykaz akt – pilne

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #19203
  audyt4
  Uczestnik

  musze opracować jednolity rzeczowy wykaz akt dla szpitala powiatowego, czy bazuję na rozporządzeniu ministra kultury z dnia 16 wrzesnia 2002r. i czy muszę miec zgodę Dyrektora Archiwum Panstwowego??????

  #19206
  terka
  Uczestnik

  Moim zdaniem bazujesz:smile:, i przedstawiasz do akceptacji dyrektorwi właściwego archiwum państwowego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii mozesz wprowadzić.

  #19208
  terka
  Uczestnik

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  Art. 5.
  1. Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach
  organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i
  samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz napływająca do nich jest
  przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne przez okres ustalony
  na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 2, po tym zaś okresie:
  1) dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do
  właściwych archiwów państwowych;
  2) dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1 może ulec brakowaniu.

  2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na
  wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze
  rozporządzenia, ustala zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze
  względu na okresy jej przechowywania oraz zasady i tryb przekazywania
  materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także zasady i tryb
  brakowania innej dokumentacji.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.