piątek, 16 kwietnia, 2021

Nie bardzo biegli biegli sądowi

Home Forum Sektory Resort sprawiedliwości Nie bardzo biegli biegli sądowi

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Autor
  Wpisy
 • #8941
  wojtania
  Uczestnik

  …jaja na koniec roku:

  Rozporzadzenie MS z 18.12.1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postepowaniu sadowym jest niewatpliwie kluczowym przepisem pozwalajacym obliczyć wynagrodzenie należne biegłym sądowym.

  Rozporządzenie to wydane jest na podstawie art 10u3 i art 16 dekretu z dnia 26 października 1950 roku o należnościach świadków i biegłych w postepowaniu sądowym.

  Dekret z 26 października 1950 roku wydany jest natomiast na podstawie artykułu 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 roku i ustawy z 21 lipca 1950 roku o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

  Upoważnienie to dotyczyło okresuod dnia zamknięcia sesji Sejmu otwartej w dniu 26 kwietnia 1950 roku do dnia nastepnej sesji.

  Parę wiosen minęło….aż mamy obecną Konstytucję. A w niej artykuł 236 z którego wynika, ze w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie obecnej Konstytucji Rada Ministrów (MS jest członkiem tej Rady) miała przedstawić projekty ustaw niezbednych do stosowania Konstytucji.

  …niezbędnych…

  Obecna Konstytucja w artykule 87 nie wymienia dekretów jako źródeł powszechnie obowiazujacego prawa.

  Moim zdaniem dekrety nie są ustawą lecz rozporządzeniem z mocą ustawy. Skoro jednak przepisy upoważniajace do wydawania dekretów straciły moc to i same dekrety ją straciły. Straciły równiez moc rozporządzenia wydawane na podstawie dekretów.

  Jesli przyjąć obowiazujace w tym kraju zasady techniki prawodawczej to akt wykonawczy nie może być wydany na podstawie aktu wykonawczego, a zgodnie z praragrafem 32 po zmianie ustawy (Konstytucja to też ustawa) akt wykonawczy traci moc z dniem wejścia w życie nowej ustawy.

  Oznacza to, że biegli sądowi w tym kraju otrzymuja wynagrodzenie na bazie przepisów, których nie ma…bo straciły moc prawną.

  Pozdrawiam TW

  Ps.: a mówili się, że szewc bez butów chodzi…

  #9327
  jjust
  Uczestnik

  To niestety prawda, ale nie cała, bo rozrachunki z biegłymi nastręczają wielu innych problemów, także tej samej natury, tzn. legalności, a ściślej mówiąc istnienia, albo nie istnienia podstawy prawnej. Podam tylko 2 przykłady innych wątpliwości:
  1. Jak należy stosować (i czy wogóle stosować!) rozporządzenie MS z 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii. Wydane jest bowiem też na mocy owego Dekretu, ponadto jest w nim odwołanie do nieobowiązującego od 1986 r. rozp. MS z 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania tłumaczy przysięgłych, a jakby tego było mało, od 27 stycznia 2005 r. tłumacze nie działają już na mocy Dekretu, bo mają swoją ustawę. I jak tu wynagradzać tłumaczy migowych?
  2. Nie ma obecnie podstawy prawnej do wypłacania należności za pomoc przy sekcji zwłok. Kiedyś regulowało tą kwestię zarządzenie Min. Zdrowia. Obecnie można jedynie potraktować te wypłaty jako należności z tytułu umowy zlecenia, (chociaż: kto tu się z kim umawia, skoro sąd, lub prokurator powołuje biegłego do wykonania sekcji, a on dobiera sobie pomocnika i być może sam winien go opłacać?) i stosować ceny umowne.
  Wiąże się z powyższym ogólniejszy problem stosowania się do przepisów sprzecznych z Konstytucją, lub rozporządzeń, których regulacja wykracza poza ustawową delegację, dopóki nikt tych bubli prawnych nie zmieni i rozważenia ryzyk z tym zwiazanych.
  i bądź tu audytorze mądry i… pisz wiersze!

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.