niedziela, 17 stycznia, 2021

prawo do urlopu

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Autor
  Wpisy
 • #16666
  fretka
  Uczestnik

  prosze o opinię na temat przysługującego urlopu na 3/4 etatu. Pracownik w przypadku całego etatu miałby 26 dni urlopu. Pracownik ten pracuje po sześć godzin dziennie w 5 dniowym tygosniu pracy od poniedziałku do piątku. Kadry uznału że skoro pracuje codziennie to przysługuje mu 26 dni. Moim zdaniem nie, poniewąz przysługuje mu proporcjonalnie do etetu.

  #16667
  meg
  Uczestnik

  Oczywiście masz rację. art. 154 par.2 kodeksu pracy.
  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Za podstawę urlopu przyjmuje się 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy danego pracownika. Nie ma przy tym znaczenia rozkład czasu pracy pracownika w poszczególnych dniach, tj czy przychodzi on do pracy codziennie przez 5 dni w tygodniu w mniejszej liczbie godzin, czy też wykonuje pracę tylko w niektóre dni tygodnia. W obu przypadkach zasady udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego będą jednakowe. Urlop udzielany jest na te dni, które sa dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w takiej liczbie godzin, w jakiej pracownik miał zaplanowaną pracę w danym dniu.

  Pozdrawiam

  #16670
  izmi
  Uczestnik

  chcę zauważyć, że kadry również mają rację 🙄
  wystarczy pomnożyć 26 /dni przysługującego urlopu/ x 6 h /bo tyle h pracuje dziennie od pn do pt/ = 156 h
  jest to dokładnie tyle ile należy się proporcjonalnie pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu
  po prostu kadry liczą temu pracownikowi krótszy dzień pracy ale ilość godzin przysługującego urlopu jest identyczna
  /0.75x26x8=156=26×6/ – sama matematyka
  pozdrawiam

  #16672
  tamara
  Uczestnik

  Myslę, że poniższe wyjasnienie jest dość czytelne (http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/65370,Wymiar-urlopu-wypoczynkowego-przy-zatrudnieniu-na-czesc-etatu.html)
  Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

  Podstawę obliczeń stanowi przysługujący pracownikowi ze wzglądu na ogólny staż urlopowy wymiar urlopu, czyli 20 albo 26 dni. Gdyby z obliczeń wynikał niepełny dzień urlopu, należy zaokrąglić go w górę do pełnego dnia.

  PrzykŁad
  Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze:
  26 dni × 3/4 = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni.
  Wszystkim pracownikom, bez względu na wymiar ich czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie na te dni, które są dla nich dniami pracy, oraz w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
  W związku z tym obliczony według podanych zasad wymiar urlopu należy również przeliczyć na godziny, pamiętając, że stosownie do art. 1542 § 2 k.p. jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  A zatem godzinowy wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi:
  20 dni × 8 godzin = 160 godzin urlopu.
  co w opisanym przykładzie Fretki da 26 dni, bo pracownik pracuje po 5 godzin dziennie.
  A i jeszcze mała ściągawka z obliczona juz ilością przysługujacych dni urlopu przy etatach „częściowych” znajduje się na stronie http://www.rp.pl/galeria/56579,1,59147.html

  #16673
  anetka
  Uczestnik

  odpowiedź: oczywiście, że przysługuje 26 dni !!!!!!!!!!!!

  #16674
  fretka
  Uczestnik

  dziękuję za informacje lecz dalej nie jestem pewna bo zdania są podzielone

  #16676
  pawels
  Uczestnik

  Fretka podejdź do zagadnienia „życiowo”. Dlaczego ta osoba ma być stratna na urlopie? Uważam że w tym przypadku należy urlop przeliczyć na godziny, udzielać i rozliczać w taki sposób.
  Pozdrawiam

  #16677
  ejejej
  Uczestnik

  Podręczny Zbiór Praw dodatek do Gazety Prawnej z 24 listopada 2008 (stan na 10 listopada 2008r.) Komentarz eksperta do art. 154 nt. wymiaru urlopu.
  „Sporo kłopotów potrafi przysporzyć rozliczanie urlopów osób pracujących w niepełnym wymiarze . Kodeksowe zasady są bowiem często niejednoznaczne, z jednej strony nakazują zaokrąglenie urlopu w górę a z drugiej nie pozwalają na przekroczenie jego ustawowego wymiaru. Podstawową reguła jest ta, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu, jaki przysługiwałby mu w związku z posiadanym stażem pracy. Jeżeli w wyniku powyższych obliczeń pojawią się ułamki, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zatem w przypadku zatrudnienia na ½ etatu przy przysługującym wymiarze urlopu 20 dni, urlop wyniesie 10 dni. W przypadku gdy ten sam pracownik będzie zatrudniony na ¾ etatu, wymiar urlopu wyniesie już 15 dni, co jest konsekwencją stosowania relacji wymiaru urlopu do wymiaru czasu pracy (3/4×20=15). W przypadku gdy wynik proporcji nie będzie liczbą całkowitą, wówczas niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia). Praktyczny efekt będzie zatem taki, że pracownik zatrudniony na niepełnym etacie uzyska taki sam urlop (w sensie ilości dni wolnych) jak osoba pracująca normalnie. Jeśli bowiem pracuje na ½ etatu przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, to rozliczenie urlopu przy uwzględnieniu 8 godzinnego dnia pracy doprowadzi do podobnego efektu jak w przypadku pracownika zatrudnionego przez 2 dni w tygodniu po 8 godzin a przez jeden dzień przez 4 godziny. Naturalnie w takim przypadku dni wolnych z powodu nie świadczenia pracy nie traktujemy jako urlopu. Nie mniej jednak dla pracownika efekt będzie taki sam.”

  #16679
  meg
  Uczestnik

  Podstawą wyliczenia u tego pracownika będzie 26 dni.
  czyli 3/4 x26 dni= 19.5 dnia , a po zaokragleniu 20 dni.

  Jeszcze yrzeba pamiętać, że dla pracodawcy wazna jest zasada, ze jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art 154par.2 k.p.), nawet u niepełnoetatowego pracownia. Pracownik ma więc 160 godzin urlopu (20 dni urlopu x 8 godzin).

  Czyli nasz pracownik ma wypoczywać 20 dni w roku kalendarzowym.

  Pozdrawiam

  #16680
  tamara
  Uczestnik

  podobny problem, ze strony http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07064002.htm
  „Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?

  Zgodnie z art. 154-2 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

  Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

  Tak więc urlop pracownika, o którym mowa wyżej, wynosi 7 dni (1/4 x 26 = 6,5, co po zaokrągleniu daje 7 dni), co stanowi 56 godzin urlopu (7 dni x 8 godzin = 56 godzin).

  Biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy tego pracownika, każdy dzień urlopu spowoduje odpisanie z puli urlopowej 2 godzin urlopu. Wykorzystanie więc całego przysługującego urlopu oznaczać będzie rzeczywiście 28 dni nieobecności w pracy (56 godzin: 2 godz./dziennie = 28 dni).”

  fretka w Twoim przypadku, moim zdaniem będzie to 26 dni

  #16681
  fretka
  Uczestnik

  Dziękuję za informacje

  #16682
  pawels
  Uczestnik

  Piękny przykład – 1/4 etatu i pracuje po 2 godziny dziennie. W takim przypadku przeliczając na dni miałby 7 dni urlopu po zaokrągleniu. Jak więc spełnić kodeksowy obowiązek 14 dniowego nieprzerwanego wypoczynku?? I mandat od inspekcji pracy dla pracodawcy 😆

  #16688
  izmi
  Uczestnik

  w uzupełnieniu mego postu:
  1. pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin urlop przeliczamy na godziny i zaokrąglamy w górę tylko wówczas, gdy nie mamy wykorzystanego pełnego dnia pracy konkretnego pracownika
  2. pod uwagę bierzemy oczywiście wymiar czasu pracy oraz dni i ilość godzin, w których pracuje /może przecież pracować np. 8+8+8+6 zamiast owych 6+6+6+6+6/

  biorąc powyższe pod uwagę: jeżeli założymy, że dajemy pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu 160 h urlopu w rzeczywistości otrzyma od nas 27 dni /160 nijak nie dzieli się na 6 bez reszty/ gdyż musimy zaokrąglić mu do pełnego dnia wolnego

  oczywiście mogę się mylić – ale to wydaje mi się bardziej logiczne – moim zdaniem temu konkretnemu pracownikowi przysługuje urlop 26 dni x 6 h = 156 h

  pzdr

  #16689
  meg
  Uczestnik

  Tak , po analizie stwierdzam , ze będzie to 26 dni.
  W przeliczeniu na godziny tak wyjdzie.

  Jeszcze teza z lexa:
  Jeżeli pracownik wykonuje pracę 5 dni w tygodniu w niepełnej normie czasu pracy (np. 5 godzin), to zgodnie z art. 154(2) k.p. należy mu udzielic urlopu we wszystkie „dni pracy” (od poniedziałku do piątku), jednakże jeden dzień urlopu nie będzie odpowiadać jednemu dniowi pracy, bowiem zgodnie z powołanym wyżej przepisem tak byłoby wówczas, gdyby dzień pracy trwał 8 godzin. Dzień pracy danego pracownika wynosi 5 godzin, gdyby więc chciał wziąć urlop na cały tydzień, wówczas skonsumuje mu to nie 5 dni urlopu(5×5=25:8-3,1), ale tylko 3 dni urlopu, zaś 1 godzina zostanie do wykorzystania w trakcie dalszej części urlopu w przyszłości , a gdyby to była końcówka urlopu przysługująca mu w danym roku kalendarzowym, wówczas zostaje 1 godzina urlopu, której nalezy pracownikowi udzielić odrebnie (art, 154(2) par4 k.p.)

  Trochę to niesprawiedliwe – nieuważacie 😥

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.