poniedziałek, 26 lutego, 2024

projekty i zamówienia

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne projekty i zamówienia

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #17768
  tamara
  Uczestnik

  Witam, mam pytanie,
  czy np. jeżeli firma w ramach dwóch projektów ma zakupić np. sprzęt komputerowy, to czy powinna przeprowadzić tylko jedno postępowanie, czy do każdego projektu może być oddzielne? Czy w przypadku 2 postępowań nie będzie zarzutu o dzielenie zamówienia?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

  #17776
  emus
  Uczestnik

  Hej.
  Tamara podałaś zbyt mało danych:
  1. Jakie są zapisy we wnioskach aplikacyjnych w podmiotowej sprawie?
  2. Czy wydatki na sprzęt realizowane „oddzielnie” przekroczą 14.000 euro?
  3. Czy terminy planowanych zakupów są na tyle spójne by zrealizować je razem?

  #17777
  cps
  Uczestnik

  jeśłi to firma prywatna a projekt nie dotyczy budowy basenu,szkoły itp to wystarczy 3 oferty rozesłąne , wybór tej która spełniaoczekwiania i z adnego postepowania zgodnie z uzp nie trzeba
  Poczytaj warunki kwalifikowalności
  pa

  #17803
  tamara
  Uczestnik

  dzięki za pomoc 🙂

  #18490
  123456
  Uczestnik

  Drodzy koledzy , poproszę o opinie w takiej sprawie :
  Jednostka realizuje projekt oświatowy w ramach Kapitłu Ludz. który obejmuje wszystkie placówki oświatowe ( kształcenia zawodowego) Projekt ma 2 – letni cykl realizacji . W ramach przyznanych środków mają odbywać się rozszeżone i dodatkowe zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego ( mechanika , informatyka …) Pytanie moje brzmi : czy na każdy moduł kształcenia (np informatyka) winien być ogłoszony przetarg nieograniczony i kształcący wyłoniony w drodze tego przetargu . Wartośc modułu powyżej 14 000 euro. W przypadku rozłożenia na kilka szkół te koszty się rozłożą i w każdej osobno placówce będą poniżej 14 000. Tylko czy wtedy nie będzie zrzutu dzielenia zamówienia celem uniknięcia procedór PZP. Dyrektorzy i nauczyciele tych szkół nie dopuszczają takiej opcji – bowiem widzą dobry dodatkowy zarobek w ramach umów zleceń . Zaznaczam , koordynatorem i wnioskodawcą projektu był urząd, natomiast beneficjentami poszczególne szkoły . Proszę o wasze opinie i będę wdzięczny za każdy głos .
  Pozdrawiam

  #18491
  zosia
  Uczestnik

  Uzupełnienie w zakresie pytania tamary:

  Jaka jest procedura stosowania zasady konkurencyjności?

  W celu zapewnienia realizacji ww. zasad, beneficjent środków z EFS stosuje się do następujących reguł:

  a) beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert;

  b) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

  c) beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty;

  d) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;

  e) w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany – na wniosek instytucji wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.

  por. Rachunkowośc Budżetowa Nr 12/2009

  #18492
  zosia
  Uczestnik

  moje stanowisko do problemu 123456:

  Moim zdaniem z uwagi na to, że urząd jest projektodawcą, zaś beneficjentami szkoły – jedne i drugie jako jednostki sektora finansów publicznych – są obowiązane do stosowania PZP.
  I w tym przypadku udzielenie zamówienia powinno odbyć się w oparciu o przetarg nieograniczony( jako tryb podstawowy ) lub tryby dodatkowe – po dodatkowym przekonywującym uzasadnieniu.
  Z racji doświadczenia – wykonane ponad audytów projektów UE (twardych i miękkich) z dużym prawdopodobieństwem postawiłbym tezę, że w przypadku zamawiania poszczególnych modułów w ramach projektu – zaistnieje zjawisko podziału zamówienia – a podział zamówienia to:
  – naruszenie zasad realizacji projektów;
  – naruszenie dyscpliny finansów publicznych;
  – wykorzystanie dotacji z naruszeniem prawa, i w
  konsekwencji mozliwość uznania wydatku za niekwalifikowalny.
  Ponadto polecam lekturę pt. zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS – Warszawa, sierpień 2009 r. opr. MRR – do znalezienia na stronie np., WUP Rzeszów i innych wupów, czy urzędów marszałkowskich też.
  pozdr.
  z.

  #18494
  123456
  Uczestnik

  Bardzo dziękuję Zosi za opinię i cenną poradę
  Pozdrawam 😀

  #18508
  jama
  Uczestnik

  Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale według mnie to Urząd jest Beneficjentem, a szkoły Partenrami projektu. Oczywiście zależy kiedy złożyli wniosek o dofinansowanie. Dla mnie też jest raczej jeden przetarg, ale zależy od tego jakie zapisy są w projekcie dotyczące obowiązków wszystkich stron. Czy Urząd sam realizuje projekt, kto jest kierownikiem projektu, kierownikiem biura projektu. Czy podpisane zostały porozumienia z gminami, w których znajdują się szkoły. Dlatego wydaje mi się, że powinieneś to sprawdzic. Pozdrawiam.

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.