poniedziałek, 8 marca, 2021

Rodzinny Dom Dziecka

Home Forum Sektory Samorządy Rodzinny Dom Dziecka

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Autor
  Wpisy
 • #5154
  kasiazawiercie
  Uczestnik

  Mam zapytanie, czy ktoś robił kontrolę lub audyt w Rodzinnym Domu Dziecka? Jeżeli tak to proszę o pomoc w zakresie sposobu wynagradzania dyrektora jednostki, który pracuje 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Rodzinny Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną powiatu, dyrektor zatrudniony jest przez Starostęt na pełny etat Brak jest przepisów prawa w zakresie zatrudniania i wynagradzania na tak specyficznym stanowisku, więc dyrektora obowiązuje kodeks pracy, w którym wiemy co pisze…czy to oznacza, że Dyrektor podpisuje się we wszystkie dni w tygodniu i powinien mieć wypłacane za nadgodz. ❓ ❓ ❓ porszę pomocy… 😥

  #5160
  malutki1
  Uczestnik

  Witaj Kasiu!
  A kiedy śpi ten dyrektor? Nie przepraszam smieję się… Nie robiłam audytu ale mam trochę wiedzy z zakresu prawa pracy. Tak przepisy dotyczącę pracy dyrektora jednostki określa Kodeks Pracy. Jednak szukaj Regulaminu pracy lub innych dokumentów w jednostce i stosownych uregulowań co do czasu pracy. Zaszeregowanie wynika z przepisów o pracownikach samorządowych. Nie wiem o co dokładnie Ci chodzi w zatrudnieniu dyrektora i co jest nie tak, ale sprawdź co dyrektor ma na umowie przy okazji sprawdzania kwalifikacji. Na jaką powołali się podstawe prawną podpisując umowę o pracę a może to nie jest umowa o pracę…

  #5167
  kasiazawiercie
  Uczestnik

  Dyrektor ma normalną umowę o pracę, gdzie zapisany jest tylko, że jest zatrudniony na 1 etat. W jednostce brak jest regualminu pracy (zatrudniony jest tylko Dyrektor). Chodzi mi dokładnie o to, że w jednostce pracuje tylko Dyrektor, który podpisuje się na liście od poniedziałku do niedzieli. Wiadomo, że jest to specyficzna praca, więc pracuje więcej niż 8 godz. więc, czy tej osobie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? I jeszcze mam pytanie kto powienien podpisywać listy płac DYrektorowi, jeżeli obsługę finansową prowadzi PCPR, który jest równorzędną jednostką organizacyjną? Mam wiele wątpliwości co do procedur finansowych Rodzinnego Domu Dziecka? Jeżeli możesz to proszę napisz wszystko co jest możliwe na temat procedur kontrolnych w Rodzinnym Domu Dziecka, gdzie pracuje tylko Dyrektor – brak jest zastępcy oraz wychowaców.
  Z góry dziękuje Kasia 😀

  #5171
  malutki1
  Uczestnik

  Cześć!!! Utwierdzasz mnie w przekonaniu że w większości placówek, gdzie nie ma zbyt wiele środków finansowych na ich prawadzenie, dokumentacja opisująca gospodarkę finansową, tryb pracy, rodzaj jednoski jest w śladowych ilościach albo wcale jej nie ma. Na podstawie kodeksu pracy przysługuje dyrektorowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, podpisuje się na liście obecności w każdym dniu swojej pracy. Jednak moim zdaniem powinien być regulamin pracy określający czas pracy, regulamin wynagradzania pracowników. Jest to jednostka organizacyjna która sama określa swoje zasady funkcjonowania, godziny przyjmowania np. interesantów, itd. Kierownik jednostki zobowiązany jest do wprowadzenia procedur kontroli finansowej(art.47 uofp), rachunkowości jednostki musi być prowadzana w siedzibie jednostki(art.11uor). Sprawdź na podstawie czego PCPR ma prawo sporządania dokumentacji finansowej dla domu dziecka. Prawdopodobnie nie ma takiego prawa! Za gospodarkę finansową odpowiadają upoważnione osoby, jeżeli takich nie ma, masz kolejną nieprawidłowość ujawnioną w toku audytu.

  #5172
  kasiazawiercie
  Uczestnik

  Wszystkie dokumenty finansowe włącznie z polityką rachunkowości i procedurą kontroli mają wykonać……na kontrolę wybieram się 24 lipca i chcę się dośc dobrze przygotować bo pierwszy raz idę do tak specyficznej jednostki….. Wiem, że tam nic nie ma wszystko działa jak chce, nawet księgowy PCPR nie miał upowaznienia do prowadzenia spraw finansowych RDD 😕 to jest tragedia…, ale nadal nie wiem jak podejść do wynagrodzenia Dyrektora RDD, brak jest jakich kolwiek przepisów dotyczących tej specyfiki pracy 😡 A logicznie myśląc, jeżeli ktoś się decyduje na Dyrektora, a jednocześnie „rodzica” tych dzieci to chyba wie, że musi pracować trochę więcej niż 8 godz. my idziemy z pracy do pracy(rodziny) i nikt nam nie płaci 😀 może ja źle myślę, ale RDD dostaje kwoty zryczałtowane na dzieci, pieniązki na wydatki bieżące (remonty, opłaty itd.), Dyrektor dostaje wynagrodzenie za pracę i jeszcze trzeba mu zapłacić za nadliczbowe????? Nie wiem jak do tego podejść 😎 trudno też określić, czy Dyrektorowi, który jedzie do dziecka do szpitala może wziąść sobie delegacje na wyjazd? Wszystko to jest po prostu chore…..A przepisy prawa są jakie są.. 😐 😐 😐

  #5173
  malutki1
  Uczestnik

  c.d. kodeks pracy mówi o przeciętnym tygodniowym czasie pracy, o prawie do odpoczynku, o wolnych weekendach. Proponuje otworzyć te podstawowe akty prawne i wymieniać nieoprawidłowości. Brak przyjętych przez jednostkę zasad funkcjonowania w postaci procedur, zarządeń, dokumentacji jest naruszeniem dyscypliny. Są zarządzenia jednostki nadzorującej które dyrektor jako pracownik też musi znać. sięgnij do rozporządzenia o samorządzie powiatowym i do zarządzeń wewnętrznych starostwa. Sprawdz prowadznoną ewidencję czasu pracy p.dyrektora jeżeli jest prowadzana prawidłowo nie masz podstaw do zakwestionowania wynagrodzeń za g.nadlicz. Za gospodarkę finansową odp. dyrektor i tylko on zatwierdza i podpisuje listę. Dyrektor owszem może mieć nienormatywny czas pracy ale za to dostaje odpowiednie wynagrodzenie!!! Nie powinno być godzin nadliczbowych, moim zdaniem. Zastanów się nad opłacalnością utrzymywania jednostki i pracy w niej jednego pracownika… NASZA SZARA RZECZYWISTOŚĆ!!! Jakby coś to pisz. PA!

  #5176
  romb
  Uczestnik

  Cześć,
  Prowadziłem w ubiegłym roku kontrolę w rodzinym domu dziecka i równiez miałem co niemiara wątpliwości odnośnie obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli idzie o poruszony problem wynagrodzenia dyrektora placówki, to mysle, że w tym zakresie obowiązuje art. 151 ze znaczkiem 4 paragraf 1 kodeksu pracy.
  Natomiast dla mnie problemem był zapis art. 85 ust.2 ustawy o pomocy społecznej mówiący o tym, że obsługę finansowo-księgowa placówek prowadzi statosta, choc przecież w świetle uofp są one odrębnymi jednostkami budżetowymi, a to rodzi wiele konsekwencji.
  Myślę też,że prowadząc audyt lub kontrolę warto zwrocić uwagę na statut. Powinien być nadany do 30 czerwca br, jeśli dotąd go nie było. Warto też ocenić poprawność sposobu obliczania stawki na utrzymanie lokalu lub budynku , na usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty, a takze w jaki sposób jest ustalona kwota tzw. „kieszonkowego” dla dzieci. U mnie było w tym zakresie sporo nieprawidłowości.
  Pozdrawiam i życzę powodzenia

  #5180
  kasiazawiercie
  Uczestnik

  co do art. 85 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, myślę że nalezy to traktować jak Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół, czyli pewnego rodzaju biuro rachunkowe jednostki. Prowadzona jest księgowość, jednak odpowiedzianość i kontrola spoczywa cały czas na dyrektorze RDD.
  Romb – mam zapytanie, czy w Twoim RDD zatrudniony jest też tylko Dyrektor placówki? Jak podpisywał się na liście obecności/ tzn. od poniedziałku do niedzieli? Proszę jeżeli możesz to daj mi namiary w jakim powiecie pracujesz….
  Pozdrawiam Kasia

  #5182
  romb
  Uczestnik

  U mnie nie istnieje zespół ekonomiczno-finansowy obsługi szkół.Każda jednostka prowadzi rachunkowość odrębnie dla swoich potrzeb. Co do pytania o podpisywanie listy obecności przez dyrektora, to szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego ale przypuszczam, że w ogóle mógł nie podpisywać listy obecności.W obu domach, które odwiedziłem zatrudniony jest wyłącznie dyrektor placówki, przy czym w jednym przypadku była to osoba o kwalifikacjach pedagogicznych, więc była zatrudniona w oparciu o kartę nauczyciela, a w innym w oparciu o rozporz. w spr. wynagradzania prac. samorządowych.
  Jeśli idzie o drugą część pytania, to nie wiem czy nie naruszam jakichś standardów obowiązujących na forum,ale pracuję od niedawna w powiecie ełckim ( warmińsko-mazurskie). Jeśli będę w stanie w czymś pomóc, to jestem do dyspozycji. Pozdrawiam.

  #5191
  kasiazawiercie
  Uczestnik

  ślicznie dziękuje napewno się jeszcze odezwę 😀 Pozdrawiam

  #18557
  ewamich20
  Uczestnik

  odnalazłam Wasze posty w sprawie rodzinnego domu dziecka i bardzo się ucieszyłam, że ktoś zajmował się tym zagadnieniem.
  Przyjrzałam się wydatkom z tytułu zryczałtowanej kwot na dziecko umieszczone w domu. Albo ustawodawca nie przewidział albo może szukam problemu tam gdzie go nie ma.
  Problem jest następujący – dyrektor rodzinnego domu dziecka co miesiąc dostaj zryczałtowaną kwotę na każde dziecko i może te pieniądze wydać na cele wskazne w rozporządzeniu. Nie musi przedstawiać faktur.
  Księgowanie tej kwoty odbywa się na paragrafach wydatków bieżących na podstawie nikomu nieznanego klucza. I mam tu obiekcje dotyczące rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdzie księguje się na kontach zespołu 4 kwoty wynikające z oświadczeń. Można by było wprowadzić, że w księgach ujmuje się wydatek jako zryczałtowana kwota, ale nie przewidziano w tym celu paragrafu,
  Czy macie zdanie na ten temat? a jak się rozlicza na kontach te kwoty w audytowanych przez Was Domach?

  #18576
  romb
  Uczestnik

  Przytoczę dwa cytaty z wyjaśnień, które próbowałem uzyskać w tej kwestii:

  1) Pismo Dep.Pomocy i Integracji Społecznej
  Min. Pracy i Pol.Społecznej
  „W przypadku klasyfikacji wydatków związanych ze zryczałtowaną kwotą na utrzymanie dziecka to skarbnik powiatu powinien wskazać włąściwą klasyfikację budżetową. (…) poniewaz jednak w księgowości istnieje obowiązek klasyfikacji wydatków budżetowych według odpowiednich paragrafów, to zryczałtowana kwota podlega tym samym zasadom. dlatego też wskazane jest aby osoby prowadzące placówki rodzinne prowadziły zapisy wydatków na poszczególne cele, bez konieczności przedkładania rachunków, umozliwiając tym samym poprawne księgowanie oraz kontrolę wydatków przez organ prowadzący”.

  2) Pismo RIO w Olsztynie:

  „Zatem wydatki na utrzymanie dzieci powinny byc klasyfikowane wszystkimi paragrafami wydatków jeżeli placówki rodzinne są jednostkami budżetowymi”

  Pozostawiam te „wyjaśnienia” bez komentarza.
  Pozdrawiam.

  #18587
  0410
  Uczestnik

  W związku z wypowiedzią powyżej czy mogłabym prosić o więcej szczegółów dotyczących w/w pism (znak sprawy, data) Baaardzo dziękuję

  #18590
  romb
  Uczestnik

  Pismo RIO było skierowane na nazwisko dyrektora PCPR, a odpowiedź Dep. Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej imiennie do mnie na moje mailowe zapytanie, więc wątpię czy to pomoże je zidentyfikować ale bardzo proszę:
  1)pismo RIO w Olsztynie RIO.III.0712/48/05 i nosiło datę 09.01.2006r.
  2) e-mail Pani Tamary Uliasz z Dep.Pomocy i Int.Społ. MPiPS z dnia 7 marca 2007r. Tefefon do Pani Uliasz (22) 66 11 484 ( nie wiem czy jest aktualny).
  Ja w każdym razie zachowałem te dokumenty w swoim archiwum i czasami je wykorzystuję.
  Pozdrawiam.

  #18591
  0410
  Uczestnik

  Dziękuję ślicznie za szczegóły…

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.