niedziela, 7 marca, 2021

Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

Home Forum Egzaminy egzaminy Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 16)
 • Autor
  Wpisy
 • #15430
  szymonek123
  Uczestnik
  #15431
  lczarny
  Uczestnik

  A czy znana jest w tym temacie odpowiedź?

  #15436
  meg
  Uczestnik

  Świetne zapytanie – tylko nie można nigdzie przeczytać odpowiedzi 😐

  #15441
  pawels
  Uczestnik

  No proszę były minister rolnictwa. Nie spodziewałem się po nim takich rzeczy. Widać że ktoś się do niego o to zwrócił. Tylko jedna sprawa – ten nowy stan rzeczy powstał właśnie za rządów PIS i nieomylnej Pani profesor Zyty Gilowskiej.
  Pozdrawiam

  #15442
  szymonek123
  Uczestnik

  Zapytanie nr 2029
  w sprawie
  procesu certyfikowania audytorów wewnętrznych

  Zgłaszający Krzysztof Jurgiel
  Adresat minister finansów
  Data wpływu 27-06-2008
  Data ogłoszenia 10-07-2008 – posiedzenie nr 19

  Odpowiedź
  Odpowiadający Elżbieta Suchocka-Roguska – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
  Data wpływu 10-07-2008
  Data ogłoszenia 24-07-2008 – posiedzenie nr 20

  Tekstu nie widać…
  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/50c42479ef150e03c125747900474bb8?OpenDocument

  #15444
  meg
  Uczestnik

  Tekstu odpowiedzi nigdzie nie ma, a zgodnie z Regulaminem Sejmu odpowiedź na interpelację (to samo dotyczy się zapytania), jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji (zapytania). Tekst pisemnej odpowiedzi na interpelację (zapytanie) ogłasza się w załączniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu, to stanowi ważną gwarancję jawności interpelacji i zapytań.

  Sprawozdanie stenograficzne jest a załącznika z odpowiedzią brak!

  Może mi to ktoś wyjaśnić 😯

  #15446
  izmi
  Uczestnik

  Meg,
  to jest ściśle tajne przez poufne łamane przez tajemnicę państwową 😆 😆 😆
  Inna hipoteza jest taka, że mają IP naszych – znaczy audytorskich – komputerków (a skąd? ano np. ze szkoleń e-learningowych) i my nie widzimy tej odpowiedzi, bo nie jest dla naszych oczu 😆 😆 😆
  A tak naprawdę to żenujące 👿

  Ja tymczasem przestaję przejmować się zaginionymi w czarnych dziurach odpowiedziami na zapytania posłów jak również projektami projektów ustaw i tym podobnym „dobrem” – idę na urlop już za momencik, już za chwileczkę i mam zamiar od tego odpocząć.
  Czego i Wam życzę :mrgreen:

  #15448
  meg
  Uczestnik

  Jest już publikacja odpowiedzi na zapytanie posla Jurgiela. Pod sprawozdaniami stenograficznymi zostały dodane aneksy.

  Pozdrawiam

  #15449
  terka
  Uczestnik

  Dzięki, Meg. znalazłam.
  Wyć się chce, ręce opadają po przeczytaniu odpowiedzi.
  Mnienajbardziej rozwałiło ostatnie zdanie.”… system audytu wewnętrznego w adm. publ. jest zdecentralizowany, aw. są zatrudniani w poszczególnych jednostkach i pracują na rzecz tych jednostek. Ciężar kształcenia audytorów wewnętrznych powinien być więc ponoszony przez jednostki zatrudniające audytorów wewnętrznych.”

  Wypisz, wymaluj, to samo powiedział kiedyś na szkoleniu w Otwocku Pan Kubik, gdy krytykowaliśmy poziom kształcenia na tym szkoleniu.
  Czyli – radź sobie, audytorze sam.

  #15450
  terka
  Uczestnik

  Przeczytałam jeszcze raz, i olejny, i jeszcze kilka razy. I za każdym razem coraz bardziej jestem wkurzona.
  Oni audyt po prostu olewają.
  Wkleję, bo trudno znależć.

  O d p o w i e d ź
  sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
  – z upoważnienia ministra –
  na zapytanie posła Krzysztofa Jurgiela
  w sprawie procesu certyfikowania
  audytorów wewnętrznych (2029)
  Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
  pismo z dnia 2 lipca 2008 r., nr SPS-024-2029/08,
  w sprawie zapytania pana Krzysztofa Jurgiela, posła
  na Sejm RP, dotyczącego procesu certyfikowania
  audytorów wewnętrznych, uprzejmie wyjaśniam, co
  następuje.
  1. Z dniem 29 grudnia 2006 r., tj. z dniem wejściem
  w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie
  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
  publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
  Nr 249, poz. 1832) rozszerzony został katalog kwalifikacji
  uprawniających do wykonywania zawodu audytora
  wewnętrznego. Zamysłem ustawodawcy było
  umożliwienie wykonywania zawodu audytora w jednostkach
  sektora finansów publicznych szerszej grupie
  osób posiadających zarówno odpowiednie wykształcenie,
  jak i doświadczenie zawodowe, gwarantujące
  należytą jakość audytu wewnętrznego.
  Poszerzenie katalogu kwalifikacji uprawniających
  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego
  o kontrolerów skarbowych, kontrolerów Najwyższej
  Izby Kontroli, biegłych rewidentów, jak i osób
  posiadających międzynarodowe certyfikaty, o których
  mowa w art. 58 pkt 5 lit. a ustawy o finansach publicznych, zwiększyło jednocześnie ilość podmiotów
  sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających
  się o wydanie poszczególnych certyfikatów. I tak:
  1) egzamin na biegłego rewidenta organizowany
  jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez
  Krajową Radę Biegłych Rewidentów w porozumieniu
  z ministrem finansów;
  2) egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora
  kontroli skarbowej przeprowadzany jest
  przez komisję egzaminacyjną powołaną przez generalnego
  inspektora kontroli skarbowej;
  3) egzamin kontrolerski Najwyższej Izby Kontroli
  przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną
  powołaną przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
  4) egzaminy Certified Internal Auditor (CIA),
  Certified Government Auditing Professional
  (CGAP), Certification in Control Self-Assessment
  (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA)
  organizowane są przez Stowarzyszenie Audytorów
  Wewnętrznych IIA Polska, będące oddziałem The
  Institute of Internal Auditors (IIA);
  5) egzamin Certified Fraud Examiner (CFE)
  przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Biegłych
  do Spraw Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
  ACFE Oddział Krajowy;
  6) egzamin Certified Information Systems Auditor
  (CISA) przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie
  do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych
  ISACA;
  7) egzamin Chartered Financial Analyst (CFA)
  przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie CFA Society
  of Poland;
  8) egzaminy Association of Chartered Certified
  Accountants (ACCA) przeprowadzane są przez stowarzyszenie
  Association of Chartered Certified Accountants.
  Jak wynika z powyższego, Stowarzyszenie Audytorów
  Wewnętrznych IIA Polska jest tylko jednym
  z podmiotów biorących udział w nadawaniu kwalifikacji
  zawodowych uprawniających także do prowadzenia
  audytu wewnętrznego w polskim sektorze
  publicznym. W mojej opinii trudno w takim przypadku
  mówić o zawłaszczaniu procesu certyfikacji
  przez jeden podmiot.
  Należy też dodać, iż osoby, które w latach 2003–
  –2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na
  audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną
  powołaną przez ministra finansów, na mocy art. 23
  ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), mogą być nadal zatrudniane
  na stanowisku audytora wewnętrznego.
  Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace
  nad projektem ustawy o finansach publicznych, w toku
  których przedmiotem analiz jest również kwestia
  zwiększenia dostępu do zawodu audytora wewnętrznego
  w jednostkach sektora finansów publicznych.
  Przedstawiając powyższe, chciałbym także dodać,
  iż zaświadczeniem o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed
  komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów
  legitymuje się 2181 osób. Jak wynika z zebranych
  przez Ministerstwo Finansów informacji,
  na dzień 31 grudnia 2007 r. audytor wewnętrzny powinien
  być zatrudniony w 1269 jednostkach, w pozostałych
  1300 audyt wewnętrzny prowadzą audytorzy
  z jednostek nadzorujących lub nadrzędnych. Na
  koniec 2007 r. liczba etatów w komórkach audytu
  wewnętrznego jednostek podsektora rządowego, na
  których zatrudnieni byli pracownicy, wynosiła 860,
  w jednostkach samorządu terytorialnego były to
  424 etaty.
  1) Ministerstwo Finansów, realizując resortowy
  plan szkoleń, ma wpływ na kształcenie i doskonalenie
  zawodowe audytorów wewnętrznych organów i jednostek
  organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
  przez ministra finansów. Planem tym objęci są również
  inspektorzy kontroli skarbowej, posiadający
  uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.
  Inną grupą zawodową, na szkolenie której
  może wpływać minister finansów w ramach sprawowanego
  na podstawie ustawy z dnia 13 października
  1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.) nadzoru
  nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, są biegli rewidenci.
  Pozostałe przypadki kształcenia i egzaminowania
  kandydatów audytorów wewnętrznych pozostają
  poza kompetencjami ministra finansów.
  Ministerstwo Finansów zorganizowało w 2007 r.
  szereg szkoleń dla audytorów wewnętrznych w ramach
  realizacji projektu Transition Facility „Zarządzanie
  ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb
  audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
  publicznych”. Tematyka szkoleń obejmowała
  kwestie związane m.in. z zarządzaniem komórką
  audytu wewnętrznego, audytem systemów informatycznych
  i audytem funduszy unijnych. Łącznie
  udział w szkoleniach wzięło ponad 2000 uczestników,
  w tym wielu audytorów wewnętrznych uczestniczyło
  w kilku szkoleniach. Ponadto Ministerstwo
  Finansów udostępnia audytorom wewnętrznym z jednostek
  sektora finansów publicznych bezpłatne interaktywne
  szkolenia w postaci elektronicznej, a na
  stronie internetowej zamieszcza materiały mające
  na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych audytorów
  wewnętrznych.
  Należy jednak zaznaczyć, że system audytu wewnętrznego
  w administracji publicznej jest zdecentralizowany,
  audytorzy wewnętrzni są zatrudnieni
  w poszczególnych jednostkach i pracują na rzecz
  tych jednostek. Ciężar kształcenia audytorów wewnętrznych
  powinien być więc ponoszony przez jednostki
  zatrudniające audytorów wewnętrznych.
  Z wyrazami szacunku
  Sekretarz stanu
  Elżbieta Suchocka-Roguska
  Warszawa, dnia 7 lipca 2008 r.

  Źródło: sejm.gov.pl

  #15451
  megin
  Uczestnik

  Po prostu brak słów….

  #15452
  jarek
  Uczestnik

  by żyło się lepiej…

  #15454
  mama0454
  Uczestnik

  Wiecie co, tak wydaje mi się, że jak na ironię najzdrowsze podejście do audytu miała chyba postkomuna. :mrgreen:

  #15459
  scypion
  Uczestnik

  Na ironię – tak. Miała, wprowadziła.

  Jak dla mnie to powinniśmy zatrzymać się na wersji uofp z 2005 r. jeśli chodzi o audyt wewnętrzny. I rozporządzenia z czerwca 2006.

  Potem jak Zyta i Banaś zaczeli kuglować było tylko gorzej.
  A teraz z Podyplomowymi AW i AW w formie firm zewnętrznych przychodzących na chwilkę do jednostki – po prostu do bani. Tyle lat walczymy o prestiż zawodu, o odróżnienie od kontroli… a tu po prostu takie pomysł z góry… czy naprawdę w MF NIKT nie wie na czym polega praca AW w jednostce? Z kosmosu wiedze swoją biorą…

  #15475
  pietryka
  Uczestnik

  Oczywiście, że Min. Fin. nie wie na czym polega audyt wewnętrzny. Jak się Zycie skojarzył audyt z audytem /badaniem bilansu/ tak już zostało. Audyt podporządkowano Głównemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej i tak się trzyma, bo nie ma tam ludzi, którzy by dali pomysł na audyt wewnętrzny. Przecież nie można tego oczekiwać od kontroli skarbowej bo to przede wszystkim podatki /podstawa: ordynacja podatkowa/ a więc pełna kontrola w poszukiwaniu winnych naruszenia tej ustawy, czasami inne doraźne zadania zlecane przez Min.Fin. Kontrola więc bada wszystko, a przede wszystkim duże i szemrane operacje gospodarcze. Audyt natomiast szuka ryzyk i zapewnienia,że system działa prawidłowo.
  Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 16)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.