poniedziałek, 2 października, 2023

Odpowiedz na: dyscyplina budżetowa

Home Forum Sektory Samorządy dyscyplina budżetowa Odpowiedz na: dyscyplina budżetowa

#10191
adela
Uczestnik

Do zapisów ustawy należy podchodzić wprost. Zgadzam się ze stanowiskiem „meg” i uważam, że w tym przypadku naruszenia nie było. Kontrolujący nie może w takich przypadkach kalkulować, tylko w przypadkach, kiedy przekroczenie rodzi skutki finansowe, ustalić te skutki i stwierdzić, czy mieszczą się w granicach określonych w art26. W przypadku, kiedy miałem wątpliwość i zwróciłem się do MF, Departament do spraw Dyscypliny Finasów Publicznych, otrzymałem odpowiedź, że uprawnionymi do wydawania wiążacych rozstrzygnięć są wyłącznie regionalne oraz resortowe komisje orzekające działające jako pierwszoinstancyjne oraz Główna Komisja Orzekająca – jako organ odwoławczy. Do tych organów oraz do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych należy ocena, czyosoba wskazana w zawiadomieniu, dopuściła się naruszenia dyscypliny