sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: dostęp do akt osobowych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna dostęp do akt osobowych Odpowiedz na: dostęp do akt osobowych

#10246
fretka
Uczestnik

zgadzam się z reszta audytor wew. w celu przeprowadzenia audtut wew. ma prawo wglądu do wszelkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym zawartych na elektronicznych nośniakch informacji…. z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej(rozporzadzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu) Dane osobowe są właśnie taką informacją.