czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: Internat, bursa – faktyczye koszty

Home Forum Sektory Samorządy Internat, bursa – faktyczye koszty Odpowiedz na: Internat, bursa – faktyczye koszty

#10693
slaw
Uczestnik

Myslę, że sprawdzając prawidlowosć zaplanowanych kosztów najważniejszy jest plan tej jednostki i jego zgodność z wytycznymi zarządu powiatu oraz samą ustawą o finansach publicznych. W zakresie planowania kosztów, największą rolę w każdej jednostce oświatowej ogrywają wynagrodzenia i pochodne. W tym przypadku pomocne będzie Karta nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie … stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz Uchwała Rady Powiatu (Gminy) regulująca zasady wynagradzania, wszystkich dodatków … Z pewnością przydatny będzie regulamin organizacyjny aby móc ustalić celowość planowanych wydatków. Kązdy internat czy bursa zatrudnienie musi mieć zgodne z arkuszem organizacyjnym, który zatwierdzony musi być przez organ prowadzący. Arkusze zatwierdzane są do 30 maja danego roku a plan finansowy sporządza się w październiku, czyli ważne jest aby były aneksy do arkusza organizacyjnego. Arkusz opracowywany jest na rok szkolny a budżet robi się na rok kalendarzowy, czyli nalezy sprawdzić czy planując wynagrodzenia np. od września do grudnia nie nastąpiło zwiększenie etatów a jeżeli tak to czy było to uzasadnione i czy jest zgoda organu prowadzącego.
Plan pozostałych kosztów nie powinien odbiegać od kosztów roku poprzedniego. Nalezy sprawdzić dokładnie takie pragrafy klasyfikacji budżetowej jak 4210, 4270, 4300 – czy aby w roku bazowym nie pojawiłay się wydatki jednozrazowe, które nie powtórzą się w kolejnym roku a jednostka sporządzając plan podniosła wykonanie roku bazowego o pewien wskaźnik ustalony przez organ prowadzący.
Może trochę chaotycznie to opisałem ale gdyby trzebabyło uszczegółowic to jestem gotów pomóc