piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: z uporem maniaka wracam do dodatków mieszkaniowych

Home Forum Sektory Samorządy z uporem maniaka wracam do dodatków mieszkaniowych Odpowiedz na: z uporem maniaka wracam do dodatków mieszkaniowych

#11012
wojtania
Uczestnik

[QUOTE BY= anja] art. 7 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów, z wyłączeniem dochodów własnych oraz dochodów gromadzonych na rachunku funduszu motywacyjnego, uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.” Działanie to jest także niezgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, który wskazuje że: „ Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1-3.”[/QUOTE]

…ale jest też ustawa Ordynacja Podatkowa pod którą podpadają nalezności a niej jest tzw. instytucja kompensaty wzajemnej bezspornej i przeniesienia własności rzeczy.