niedziela, 7 marca, 2021

Odpowiedz na: Sprawozdania GUS – nie dot. finansów

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Sprawozdania GUS – nie dot. finansów Odpowiedz na: Sprawozdania GUS – nie dot. finansów

#12120
zosia
Uczestnik

Witaj

Jest dokładnie tak jak piszesz.
Niezgodne dane dot. mieszkańców internatu – w sprawozdaniu statystycznym ( oświatowym ) przekłada się na część oświatową subwencji ogolnej i poddpada pod art. 56 ustawy o statystyce państwowej.
Gdy kontrola stwierdzi taka nieprawidłowość oczywiście umieszcza stosowne zapisy w protokole kontroli. Dalszym krokiem będzie przygotoweanie odrębnej notatki słuzbowej ( dla kierownika jednostki ) lub jak piszesz odrębne pismo.
I tutaj kierownikowi jednostki kłania się art. 304 par. 2 kodeksu postepowania karnego, z którego wynika m. in. że organ który dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzedu ( a takiim jest z art. 56 statystyki ) ma obowiązek niezwłocvznie powiadomić organy powołane do ścigania przestępstw.

Jak coś jeszcze to pisz.

Pozdr.

zosia