poniedziałek, 25 stycznia, 2021

Odpowiedz na: zamówienia publiczne

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe zamówienia publiczne Odpowiedz na: zamówienia publiczne

#12182
mareksp
Uczestnik

Przede wszystkim jako kryteria oceny należy przyjąć zadania komisji przetargowej okreslone w regulacjach wenętrznych z zakresu zamówień (np. regulamin udzielania zamówień lub regulamin komisji przetargowej o ile taki istnieją). Pozyskanie informacji o regulacjach wewnętrznych dotyczących tego zakresu oraz o ilości przeprowadzonych postępowań z okresu objętego badaniem powinno nastąpić na etapie przeglądu wstępnego, nawet przed zawiadomieniem komórki o planowanym terminie przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Jeśli nie ma regulacji wewnętrznych to z ustawy PZP trzeba przyjąć zadania stawiane dla komisji przetargowej i zastanowić się nad ryzykami jakie mogą wystąpić biorąć pod uwagę cel wykonywanych przez komisję zadań i skutek ich niewłasciwego wypełniania.
Pozdrawiam