czwartek, 22 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zamówienia publiczne Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

#1229
gabi
Uczestnik

meg, a jakie jest uzasadnienie wprowadzenia robót dodatkowych? Czy zlecenie ich w trybie z wolnej ręki spełnia przesłanki wymienione w ustawie?
Jeśli jest tylko aneks to jaki zapis jest w aneksie dotyczący formy zlecenia robót dodatkowych?
Jeśli roboty dodatkowe są zlecane wykonawcy w trybie z wolnej reki to obowiązują zasady określone w Oddziale 5 upzp (szczególnie zobacz art. 68). Stosowanie trybu z wolnej ręki wymaga zawarcia umowy (odrębnej umowy).
Nie zarzucaj, że zapis w umowie odnośnie aneksów jest błędny, bo tak nie jest. Mogą przecież następować zmiany umowy np. w zakresie numeru rachunku bankowego.