niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: audyt w jst

Home Forum Sektory Samorządy audyt w jst Odpowiedz na: audyt w jst

#12425
am
Uczestnik

Ponadto poniżej przytaczam odpowiedź udzieloną przez Ministerstwo Finansów:

Czy audytor wewnętrzny, zatrudniony w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, może prowadzić audyt wewnętrzny w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego?
Art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 279, poz. 2104, z późn. zm.) ,0nakazuje prowadzenie audytu wewnętrznego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ujęte w jej budżecie środki publiczne lub wydatki i rozchody tych środków przekroczą kwotę „progową”, określoną przez Ministra Finansów w wykonaniu delegacji ustawowej (art. 49 ust. 4). Obecnie kwota „progowa” wynosi 40 mln zł.

Powyższe rozwiązanie nie oznacza braku podstaw do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. W tej kwestii obowiązuje bowiem generalna zasada zapisana w art. 49 ust. 2 ustawy, w myśl której audyt wewnętrzny prowadzi się również w zaliczonych do podsektora samorządowego innych niż jednostki samorządu terytorialnego jednostkach, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych. Ocena, czy w odniesieniu do danej jednostki ma miejsce taka sytuacja, powinna nastąpić z uwzględnieniem reguł ustanowionych w przepisach art. 49 ust. 3 i 4 powołanej ustawy.
Należy mieć ponadto na względzie, iż w świetle art. 51 ust. 12 ww. ustawy w jednostkach sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej. W sytuacji przekroczenia przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego kwoty progowej, zasadnym jest prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora zatrudnionego w tej jednostce. W takiej sytuacji jednostka ta nie powinna być objęta audytem wewnętrznym prowadzonym przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej, chyba, że kierownik jednostki nadrzędnej lub nadzorującej w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej postanowią skorzystać z uprawnienia przysługującego zgodnie z art. 51 ust. 12 ww. ustawy.