środa, 7 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zamówienia publiczne Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

#1255
lukebor
Uczestnik

Witam 🙂
Cóż, istnieją dwie możliwości – o jednej mówi art. 67 ust. 1 pkt 5 (i on odnosi się tylko do robót budowlanych i usług) i jest to tzw. zamówienie dodatkowe. Zauważmy tu, że chodzi o zamówienie NIEOBJĘTE zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające w sumie 20 % wartości zamówienia podstawowego. Muszą przy tym wystąpić: sytuacja niemożliwa do przewidzenia wcześniej i jedna z przesłanek (lit. a lub b w/w przepisu).
W tym wypadku konieczne jest PRZEPROWADZENIE na nowo postępowania (czyli niezbędny jest nowy wniosek, nowe negocjacje i NOWA umowa!).no i pamiętać należy, że przepis ten należy stosować tylko, gdy zamówienie podstawowe NIE MOŻE zostać zrealizowane w pełnym zakresie bez udzielenie zamówienia dodatkowego.
O drugiej sytuacji mówią pkt 6 i 7 i są to tzw. zamówienia uzupełniające – poza określonymi przesłankami z tychże punktów, muszą one spełniać jeszcze jedne warunek, a to być umieszczone w SIWZ głównego postępowania (to wynika z treści art. 36 ust. 1 pkt 5). Tu brak przepisu odnoszącego się stricte do umowy, więc można by pomyśleć, czy wystarczyłby aneks do umowy głównej.
W Twojej sytuacji wygląda na to, że oprócz błędów formalnych (brak podpisu kierownika zamawiającego – ale należy sprawdzić, kto odpowiadał za udzielanie zamówień w Twojej jednostce, czyli ewentualne upoważnienia, ale ja bym to dał po prostu do uzupełnienia – jakież to naruszenie dyscypliny? 😉 ewentualnie zalecenie do lepszej kontroli dokumentacji w postepowaniu) to mogli podpisać aneks do umowy głównej (bo ograniczyli zakres umowy, modyfikując zamówienie – ale tu też muszą być spełnione przesłanki z art. 144 !!, wydaje się, że tu taka zaistniała, bo nowa umowa jest korzystniejsza dla zamawiającego), ale powinni powołać się na art. 144 pzp, a nie na 67…dziwne to. Oczywiście to tylko moje zdanie, a na pewno więcej spróbowałbym powiedzieć, gdybym zobaczył dokumentację 😉
Pozdrawiam 🙂