czwartek, 22 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Brak instrukcji inwentaryzacyjnej

Home Forum Sektory Służba zdrowia Brak instrukcji inwentaryzacyjnej Odpowiedz na: Brak instrukcji inwentaryzacyjnej

#13033
jadtra
Uczestnik

To co podała terka -czyli rozporządzenie MF dot zasad rachunkowości – Nie dotyczy szpitala .
Rozporządzenie z 28.07.2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansu publicznych w § 1 wskazuje kogo dotyczy. Poprzedni akt wykonawczy dot. zasad rzchunkowości ( przy starej ustawa o fin pub z 1998r.) także nie obejmował słuzby zdrowia.

Ale w art. 10 ust. 1-3 ustawy o rachunkowści a w szczególności ust.1 – podano, ze kierownik jednostki zobowiązany jest mieć w (podaję już w skrócie) aktualne ust. 2 zasady (polityki) rachunkowości – za ich aktualizację tylko on odpowiada na zewnątrz.

W ustawie o technikach prawodawstwa – zapisano jak się postępuje przy tworzeniu przepisów na równych szczeblach, jak zarządzenie -to zmiana zarządzeniem, decyzja zmiana decyzja.
W szpitalu dyrektor sprawuje swoją funkcję wskazaną w statucie, jednostka działa także zgodnie z regulaminem porządkowym -tam powinny być zapisy dot. zarządzania tj. – w formie zarządzeń czy decyzji. Myślę , że tego należy się trzymać.

Uzasadnienie terki b. jest przydatne – jestem z powiatu.
Badałam w 2004 r. szpital (kontrola zlecona) i też miałam nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową.
Dobrym przykładem jest plan kont -dla szpitala inny niż wg tego rozporządzeniu
Pozdrawiam