sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Zapis w polityce rachunkowości

Home Forum Sektory Samorządy Zapis w polityce rachunkowości Odpowiedz na: Zapis w polityce rachunkowości

#13340
leszcze
Uczestnik

[QUOTE BY= noemi370] Ale mi się dostało od leszcze 😯
A ja i tak podtrzymuję zasadność ujmowania zobowiązań o odroczonym terminie płatności na koncie 201. Uzasadnienie zapożyczyłam sobie z protokołu kontroli RIO.
Do leszcze proszę podaj jakie dałbyś zalecenie (kompletne) w sytuacji, gdyby w polityce rachunkowości pominięto ewidencję na kontach 201.
Ciekawa jestem również jakie zdanie mają innyni.
Czy przywołanie uofp wyklucza podanie jako podstawy rozporzadzenia MF w sparwie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, jeżeli w nim podaje się do czego służą dane konta, i jakie obowiązują zasady ewidencji na nich…
Do rodzajów prawd nie będę się odnosić!

[/QUOTE]

W zaleceniach z 2006 r. napisałem to tak:
„5. Ewidencjonować należności/zobowiązania Jednostki zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104), jak również zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1752), oraz zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).”

P.S.
neomi370!

żadna część moje wypowiedzi nie była skierowana do Ciebie,
także jeśli Pan/Pani poczuł/a się urażony/a, to przepraszam!