czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Kontrola dotacji dla stowarzyszeń

Home Forum Sektory Samorządy Kontrola dotacji dla stowarzyszeń Odpowiedz na: Kontrola dotacji dla stowarzyszeń

#13739
nickkita
Uczestnik

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),.
zlecanie realizacji zadań publicznych – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności porządku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i oczywiście ustawa o fp.
wzory ofert – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdnia z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Cała dokumentacja musi znajdować się u osoby zajmującej się sprawdzaniem sprawozdań złożonych przez stowarzyszenia. Musisz mieć ogłoszenie o konkursie ofert, następnie ofertę na realizację zadania, umowę na przyznanie dotacji, rozliczenia, wszelką korespondencję w sprawie rozliczeń, przelewy. zresztą poczytaj akty prawne i jedziesz z koksem… powodzenia
Aha. Nie ma obowiązku dołączania faktur do sprawozdań (u nas akurat nam dają) więc musisz się zgłosić do prezesa stowarzyszenia aby Ci je przedłożył.