piątek, 15 stycznia, 2021

Odpowiedz na: wydatki niekwalifikowalne

Home Forum Sektory Samorządy wydatki niekwalifikowalne Odpowiedz na: wydatki niekwalifikowalne

#16374
las
Uczestnik

Uczestniczyłem kiedyś w projekcie (jako pracownik merytoryczny), w którym sytuacja była podobna. Projekt otrzymał pierwszą transzę środkow od instytucji wdrażającej z prawie półrocznym opóżnieniem. Czas realizaji projektu 14 m-cy. Na monity z naszej strony do IW, tłumaczyli się ze to Instytucja Pośrednicząca tak póżno im przekazała środki. Do IP już nie pisaliśmy. Fakt ten spowodował wywrócenie całego harmonogramu rzeczowego relizowanego projektu (w rozbiciu na m-ce), trzeba było poprzestawiać niektóre prace w projekcie (projekt typowo szkoleniowy, powywracały nam się terminy zamówionych sal wykładowych, wykładowców z rónych uczelni, terminy i miejsca konferencji w całym kraju dla beneficjentów ostatecznych), masa pism do IW na wyrażenie zgody na zmiany itd. Gdyby nie przetarg z wolnej ręki, dzięki któremu mogliśmy skorzystać szybko z zamawianych usług, cały projekt praktycznie by się zawalił. W konsekwencji powstał lekki haos, praca po godzinach, niepotrzebny dodatkowy stres, czy zdążymy zrealizować projekt – była to niejako pochodna zbyt póżnego otrzmania środków na realizację projektu. W celu zabezpieczenia się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności kosztów, kierownik projektu napisał pismo do IW o zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki. Opisał całą sytuację, uzasdnienie szczegółowe tej prośby. Nie wiem jak to się skończyło, bo dostałem propozycję zostania aw w jednostce budżetowej, z której skorzystałem. Przypuszczam, że ze wględu właśnie na takie szczególne i nieprzewidziane okolniczośći, IW mogła odpowiedzieć pozytywnie. Wkońcu to dla ratowania dupy zamawiającego i swojej. Myślę ze naprawdę trzeba każdy przypadek bardzo szczegółowo i indywidualnie rozpatrzeć, zanim napisze się coś w raporcie czy sprawozdaniu. Pozdrawiam. Ale się rozpisałem. A teraz dwa dni odpoczynku. 😀