sobota, 10 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Dotacja dla organizacji pozarządowej

Home Forum Sektory Samorządy Dotacja dla organizacji pozarządowej Odpowiedz na: Dotacja dla organizacji pozarządowej

#16777
terka
Uczestnik

Z tego co piszesz wynika, że jest to stowarzyszenie zwykłe (bo do jego utworzenia wystarcza wpis do rejestru ), a więc nie może uzyskać dotacji (art. 42 prawa o stowarzyszeniach: Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Natomiast kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby spotrowe podlegają też przepisom ustawy o kulturze fizycznej, na podstawie której zawodnicy mogą otrzymywać stypendia:
Art. 22. 1. Zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika mogą otrzymywać stypendium sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając obowiązki zawodnika pobierającego stypendium, skutki ich niewykonywania oraz podstawę i sposób ustalania wysokości stypendium.

Tyle z pobieznej analizy przepisów. Ale nie dam sobie nawet paznokcia uciąć za to, czy tak faktycznie jest.