piątek, 7 maja, 2021

Dotacja dla organizacji pozarządowej

Home Forum Sektory Samorządy Dotacja dla organizacji pozarządowej

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Autor
  Wpisy
 • #16695
  goga
  Uczestnik

  Organizacja, która otrzymała od jednostki samorządowej dotację na realizację 2 zadań nie posiada: 1) zasad polityki rachunkowości,
  2) prowadzona jest księga handlowa i w niej jest tylko zapis kwota dotacji, oraz ogólny zapis kwoty z raportu kasowego, który sporządzono w okresie od 01.01-30.10 (w nim ujęte m.in. pobór gotówki czekiem oraz zapłata za 3 faktury). Jak to prawidłowo powinno wyglądać, ponieważ mówi się o wyodrębnieniu w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umów, a stowarzyszenie sporządziło tylko jeden raport kasowy dla tych umów? Proszę o komentarze?

  #16703
  goga
  Uczestnik

  Mam jescze jedno pytanko odnośnie organizacji, a mianowicie oferta była na kwotę 3500 zł, a przyznano tylko 2900 zł, czy powinien być sporządzony nowy harmonogram realizacji zadania na kwotę otrzymaną???? Pilne

  #16704
  kaka73
  Uczestnik

  Oczywiście, w razie przyznania mniejszej kwoty dotacji harmonogram powinien zostać skorygowany – pod umową powinien być nowy.

  #16711
  goga
  Uczestnik

  Dzięki, a jeżeli chodzi i pierwszy post z pytaniem?

  #16714
  jama
  Uczestnik

  Jeśli dobrze zrozumiałam zaproponowali formę rejestracji w formie odrębnrgo raportu kasowego. Nie piszesz o prawidłowości wydatku, więc zakładam, że tutaj jest OK. Moim zdaniem to, co zaproponowali mieści się w polskiej formie prawnej. Zobacz, co ustawa o rachunkowości mówi do czego można prowadzic ewidencję. Umowa,którą stworzył samorząd jest po prostu niezgodna z zapisami UOR. Wiem, że ten zapis jest w większości programów, co nie znaczy, że jest poprawny. RPO WD2007-2103 nazywa to lepiej – nie ewidencja, a rejestr. W pierwotnej wersji też było słowo ewidencja, ponieważ osoby nieznające się na księgowości interpretują słowo „ewidencja” w sposób potoczny. Tutaj księgowa nie ma podstaw do tzw. ewidencji i założyła prawdopodobnie, po prostu możliwy na poziomie systemu, w którym pracuje resjetr raportu kasowego do wyodrebnienia rozliczenia dotacji. W tym przypadku wysokośc środków pozwala bowiem na rozliczenie gotówkowe. Ja bym taki sposób uznała za potocznie uznaną „ewidecncję”. Jeśli chodzi o brak polityki to jak najbardziej jest to uchybienie. Sprawdziłam bym natomiast, czy jest jakikolwiek dokument na którym ona pracuje, może inaczej się po prostu nazywa. Może nazywac się plan kont, a miec częściowo opisane elementy polityki. Może się nazywac zasady. Nie wiem, czy coś Ci wyjasniłam, ale może to pomoże.

  #16717
  szymonek123
  Uczestnik

  Gdzieś znalazłem, że sprawdzanie polityki rachunkowości organizacji należy do kompet. urzędu skarbowego a jst udzielająca dotacji sprawdza to co mówi umowa i stosowne przepisy dot. uofp czy pożytku publiczn.

  Jak to jest faktycznie? Audytor może zapisać, że występuje u dotowanego brak opracowanej polityki dot. rachunkowości.

  #16718
  goga
  Uczestnik

  Dzięki za wypowiedzi, jeżeli ktoś jeszcze coś mógłby poradzić na ten temat to będę wdzięczna.

  #16727
  goga
  Uczestnik

  Jak procentowo wyliczyć kwotę przyznanej dotacji, ile musi być środków własnych?

  #16729
  silk
  Uczestnik

  Goga i wszyscy inni; sprawdź czy organizacja biorąca dotacje nie jest przypadkiem stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie rozdziału 6 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie zwykłe (nie podlegające rejestracji w KRS) nie może korzystać z dotacji. U nas audyt to przegapił i jest niezły pasztet.

  #16773
  goga
  Uczestnik

  Czy jeżeli uczniowski klub (podlegający wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzony przez Starostę Wągrowieckiego działa na zasadach ustawy prawo o stowarzyszeniach) może otrzymać dotację z Urzędu Miejskiego??? Z góry dzięki.

  #16775
  silk
  Uczestnik

  Uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego, który działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. Z 2007 Nr 226, poz. 1675 z późn.zm.), nie ustawy o stowarzyszeniach, analogicznie jest ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, które podlegają rejestracji w ewidencji u starosty.

  #16777
  terka
  Uczestnik

  Z tego co piszesz wynika, że jest to stowarzyszenie zwykłe (bo do jego utworzenia wystarcza wpis do rejestru ), a więc nie może uzyskać dotacji (art. 42 prawa o stowarzyszeniach: Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
  3) zrzeszać osób prawnych,
  4) prowadzić działalności gospodarczej,
  5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
  2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

  Natomiast kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby spotrowe podlegają też przepisom ustawy o kulturze fizycznej, na podstawie której zawodnicy mogą otrzymywać stypendia:
  Art. 22. 1. Zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika mogą otrzymywać stypendium sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając obowiązki zawodnika pobierającego stypendium, skutki ich niewykonywania oraz podstawę i sposób ustalania wysokości stypendium.

  Tyle z pobieznej analizy przepisów. Ale nie dam sobie nawet paznokcia uciąć za to, czy tak faktycznie jest.

  #16778
  terka
  Uczestnik

  Doszperałam się wyroku NSA, który co prawda dotyczy dotacji dla klubu spotrowego na udział w rozgrywkach ligowych – i taką dotację kwestionuje w całości, jednak dalej w uzasadnieniu przedstawia następujące stanowisko:
  W niniejszej sprawie warta zaznaczenia jest okoliczność, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie słusznie uznała, iż nie ma przeszkód, by z budżetu Gminy dotować działalność klubu niezwiązaną z uprawianiem sportu kwalifikowanego. Nie zakwestionowała ona zasadności udzielania dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży.
  (Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie)

  Zatem chyba może otrzymywać dotacje.

  #16779
  dota
  Uczestnik

  Klub sportowy, owszem, jest szczególnym stowarzyszeniem, ale działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, z wyjątkiem rejestracji. Jeżeli klub spełni warunki ogólne dla stowarzyszeń to chyba nie ma przeciwskazań aby było stowarzyszeniem „nie zwykłym”.
  Posiada osobowiść prawną. Na podstawie ustawy o wolontariacie może otrzymywać dotacje jeżeli realizuje zadania publiczne. Jest organizacją pozarządowa . Oj, nie wiem czy nie zamieszałam zbytnio 🙂

  #16781
  goga
  Uczestnik

  Dzięki wszystkim za cenne podpowiedzi. Czy poświadczacie organizacjom złożenie ofert, bo u mnie żadna z organizacji nie ma u siebie takiego poświadczenia na ofercie???

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.