czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Za zgodność z oryginałem

Home Forum Sektory Samorządy Za zgodność z oryginałem Odpowiedz na: Za zgodność z oryginałem

#16861
zosia
Uczestnik

Wpływówka, czyli fachowo rzecz ujmując prezentata – ma na celu stwierdzenie, kiedy pismo ( wraz z załącznikami ) wpłynęło do danej jednostki, pod jakim numerem w dzienniku podawcym zostało zarejestrowane oraz, kto je przyjął.
Pieczęć stwierdzająca ” za zgodność ” ma na celu stwierdxzenie kiedy i kto wykonał odpis, kopię, fotokopię.
Nic nie wyklucza, że czynność wpływu pisma oraz sporzadzenie jego uwierzytelnionej kopii może nastapić w danym dniu.
Jest wiele przypadku, że do sporzadzania uwierzytelnonych dokumentów – czyli ” za zgodność ” posiadają np. kierownicy – naczelnicy wydziałów, sekretarz w urzędzie, inne osoby funkcyjne – ale zawsze na podstawie posiadanego upoważnienia do dokonywania tej czynności.
Jesli zaś chodzi o kwestię poruszoną przezlczarnego – stwierdzenia wyboru osoby na burmistrza powinien wykonać przewodniczący rady ( jako osoba wykonująca funkcję swoistego rodzaju pracodawcy, lub też inna osoba wskazana w dokumentach upowazniona np. do wystawiania burmistrzowi delegacji.