czwartek, 21 października, 2021

Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

Home Forum Sektory Samorządy Nowe przepisy dot. wynagrodzeń Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

#17212
mama0454
Uczestnik

Cytuję za projektem rozporządzenia :
„Par.5.2.
Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach, dla których w wykazie stanowisk przewiduje się dodatek funkcyjny oraz na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem.”
Z zapisu tego oraz z wykazu stanowisk jasno wynika, że audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku nie przysługuje dodatek funkcyjny. Zgodnie z wykazem stanowisk ze str.15 projektu wynika, że w dalszym ciągu audytor jest jakby na równi traktowany z naczelnikiem lub kierownikiem wydziału lub głównym księgowym, lecz te stanowiska są związane z kierowaniem jakimś zespołem pracowników, więc im dodatek funkcyjny w dalszym ciągu będzie przysługiwał, a samodzielnemu audytorowi już nie. 🙁
Największy zysk z nowego rozporządzenia odniosą, jak zwykle, prawnicy (lobby działa). Obecnie ich wynagrodzenia kształtują się w widełkach pomiędzy XIII a XVIII kategorią zaszeregowania, a w nowej ustawie minimum to XVIII kategoria.
U nas teoretycznie minimalna kategoria pozostaje ta sama (XV) i tylko od dobrej woli kierownika urzędu będzie zależało, czy dotychczasowy dodatek funkcyjny zostanie włączony do wynagrodzenia zasadniczego (zysk kilkudziesięciu złotych miesięcznie), czy też wójt, burmistrz, prezydent miasta nas oleją. W takim wypadku należy się rozglądnąć za inną pracą.
Jak widać zawód audytora został całkowicie zdeprecjonowany, więc my także nie wysilajmy się w naszej pracy, bo to i tak nic nie da. :mrgreen:
Nie chce mi się wierzyć, aby po wprowadzeniu nowego rozporządzenia w życie kierownik urzędu dał każdemu audytorowi jakąś konkretną podwyżkę. Wręcz przeciwnie, mam przeczucie, że nasze i tak marne zarobki jeszcze spadną. 👿