piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: podpisywanie umów z wykonawcą

Home Forum Sektory Samorządy podpisywanie umów z wykonawcą Odpowiedz na: podpisywanie umów z wykonawcą

#17736
123456
Uczestnik

Sprawdź , czy dyrektor Zespołu posiada w aktach osobowych upoważnienie od Zarządu Powiatu lub wójta ,burmistrza prezydenta do zaciągania zobowiązań finansowych – wszelkich , w ramach przyznanego budżetu . Jeśli tak to można przyjąc, Ale jeśli nie to moim zdaniem kierownik jednostki , a zespół zgodnie z art. 18 ust 2 pzp może przygotować całośc postepowania , natomiast kierownikiem zamawiającego jest dyrektor szkoły i jemu przypisane są obowiązki zaciągania zobowiązań . Ale należy zwrócić uwagę na wewnętrzne procedury i regulaminy obowiązujące w jednostce , jeśli są rozbieżne należy niezwłocznie zalecić ich poprawienie zgodnie z przepisami.