poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: zatwierdzanie wydatków publicznych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna zatwierdzanie wydatków publicznych Odpowiedz na: zatwierdzanie wydatków publicznych

#18488
jama
Uczestnik

Tak jak już było napisane wcześniej wskazanie dyspozycji do zapłaty jest ostatecznym zatwierdzeniem wydatku publicznego „do wypłaty”. Pamiętac bowiem należy, że czym innym jest moment technicznego wydatkowania środków, a czym innym moment zaciągnięcia zobowiązania np. umową, który z punktu widzenia budżetu jest zaangażowaniem środków, które jest ujmowane w sprawozdawczości wydatków (tutaj wspomniana prez ciebie kontrasygnata Głównego Księgowego). Kierownik jednostki odpowiedzialny za kontrolę finansową w jednostce praktycznie popisuje umowę z bankiem na konto bankowe, a co do zasady bank wymaga dwóch podpisów. Wtedy jako odpowiedzialny za kontrolę finansową może upoważnic kogo chce, także pracownika obsługującego system elektroniczny. Każdy użytkownik dostaje odrębną kartę i hasło. Przyjęcie przez Głównego Księgowego odpowiedzialności za rachunkowośc nie oznacza jego odpowiedzialności co do organizowania technicznej formy wypływu środków. Oczywiście może i powinien przedstawiac możliwe rozwiązania, ale jego zadaniem jest organizowanie urzadzeń księgowych i ustalanie polityki rachunkowości z uwzględnienim aspektów technicznych. Natomiast decyzja podejmowana jest przez kierownika. Mam nadzieję, że to co napisałam jest zrozumiałe. Pozdrawiam. Acha, jeśli jest jednoosobowe podpisywanie przelewów, to zachwiana jest moim autoryzacja i podział obowiązaków (np. zastępstwo w trakcie nieobecnośc). Natomiast moim zdaniem nie trzeba innego upoważnienia niż karta wzorów podpisów bankowych i zapis w zakresie obowiązków.