sobota, 17 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Budżety na starej ustawie

Home Forum Sektory Samorządy Budżety na starej ustawie Odpowiedz na: Budżety na starej ustawie

#19192
wojak
Uczestnik

Proszę się zapoznać ze stanowiskiem MF:
„Podstawa prawna do przygotowania i uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010

2009.10.28 13:22

Jednostka samorządu terytorialnego powinna przygotować projekt budżetu na 2010 rok według zasad wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

1) Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i tym samym stanowi podstawę prawną do przygotowania i uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010.

2) Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w zakresie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241). Ustawa – Przepisy wprowadzające (…) zapewnia elastyczne dostosowanie się do nowych rozwiązań – wskazując w szczególności, iż:

art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych mają zastosowanie do uchwał budżetowych JST na rok 2010 (art. 121 ust. 4 Pwufp)
uchwały budżetowe JST na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 121 ust. 5 Pwufp).
Nadto, należy podkreślić, iż ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera przepis szczególny umożliwiający opracowanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej na rok 2010 przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych (art. 120 Pwufp). Takiego przepisu nie ma natomiast w odniesieniu do opracowania i uchwalenia uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Oznacza to, że ustawodawca w zakresie, o którym mowa wyżej, przewidział szczególne regulacje w odniesieniu do budżetu państwa.”

Tekst jest opublikowany pod adresem:
http://mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=209&id=189610&typ=news