niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Ilość audytorów do ilości pracowników

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Ilość audytorów do ilości pracowników Odpowiedz na: Ilość audytorów do ilości pracowników

#19495
wojak
Uczestnik

„W procesie planowania składu osobowego audytu wewnętrznego należy uwzględnić
wszystkie konieczne funkcje, które będą pełnić pracownicy komórki audytu. W przypadku
małych jednostek sektora finansów publicznych wszystkie funkcje audytowe mogą
być pełnione przez jedną osobę. Natomiast w dużych jednostkach, gdzie tworzy się zespół,
dział, wydział lub departament audytu wewnętrznego, przy rozpatrywaniu wielkości
i składu jednostki organizacyjnej audytu wewnętrznego należy uwzględnić wiele różnych
czynników, m.in.:
■ specyfikę i zakres działalności jednostki,
■ zasięg terytorialny działalności,
■ strukturę organizacyjną,
■ liczbę jednostek organizacyjnych, jednostek podległych i podrzędnych,
■ ilość operacji i wielkość obrotów,
■ efektywność systemu kontroli wewnętrznej,
■ stopień komputeryzacji,
■ jakość kadry kierowniczej,
■ liczbę pracowników w jednostce.
Zdaniem autorki, w przypadku jednostki sektora finansów publicznych liczba ta może
kształtować się na poziomie od 1% do 3% zatrudnienia. Większe zespoły audytorów
mogą być kosztowo nieopłacalne, zwłaszcza przy wysokim poziomie efektywności systemu
kontroli wewnętrznej, odpowiednim rozwoju kultury organizacyjnej i systemu informacyjnego
oraz efektywnym zarządzaniu ryzykiem w jednostce. Struktura organizacyjna
komórki audytu powinna się zmieniać w czasie i dostosowywać do bieżących potrzeb
jednostki sektora finansów publicznych.”

źródło: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz
Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych
str.49-50

listopad 2009 INFOR Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 11 (35)