wtorek, 26 stycznia, 2021

Odpowiedz na: decyzje podatku od nieruchomości?????????

Home Forum Sektory Samorządy decyzje podatku od nieruchomości????????? Odpowiedz na: decyzje podatku od nieruchomości?????????

#19972
meg
Uczestnik

Odpowiedzi należy szukać w KPA – Udostępnianie akt kodeksu postępowania administracyjnego.
(art. 73 par.2). Z przepisów tych wynika , ze strona postępowania administracyjnego może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Po upływie 14 dni doręczenie uważa się za dokonane,a decyzje dołącza się do akt sprawy.
W mojej ocenie jest to zgodne z przepisami.W interesie strony leży, aby otrzymać decyzję.
Pozdrawiam