środa, 3 marca, 2021

Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Podatek od nieruchomości Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

#20400
alkman
Uczestnik

Jak nie ma w rozporządzeniu wymienianym przez terka, to obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do celów podatkowych organom samorządu terytorialnego przez starostwa o zmianach danych w ewidencji gruntów, może wynikać z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 z 2005 r., poz. 2027, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).
Info nie sprawdzone.