wtorek, 19 października, 2021

Odpowiedz na: Plany działalności

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Plany działalności Odpowiedz na: Plany działalności

#20723
pietryka
Uczestnik

Urząd /burmistrz/ jednego z miast wydał postanowienie na temat zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście …
Jeden z § poświęcił audytowi wewnętrznemu. Rozwiazania moim zdaniem są niezgodne z obowiązującym prawem /ustawa, rozporządzenie/ oraz ze standardami czy dobrymi zwyczajami, a oto tekst:
” 1. Zobowiązuje się (!?) audytora wewnętrznego do dokonywania okresowej (?) oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w …
2. Ocena, o której mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
3. Ocena o której mowa w ust. 1 dokonywana jest na koniec każdego roku obrachunkowego (?) w ramach odrębnego zadania audytowego (?) i przedkładana do akceptacji (?) burmistrzowi miasta.”
/Znaki są moje/
W tym momencie ciśnie się tak wiele pytań:
– m.in. o zgodność z obowiązującymi przepisami,
– treść postanowienia na pewno nie była konsultowana z audytorem
– jakie to mają być zadania zapewniające czy doradcze ?
– w jaki sposób audytor ma to wprowadzić do tegorocznego planu, a poza tym to wygląda na zbieranie sprawozdań z jednostek i wydziałów czy referatów podległych i robienie zbiorówki a nic nie ma wspólnego z faktycznym audytem.
Ale najbardziej kuriozalnie brzmi „przedkładanie do akceptacji burmistrzowi miasta” a on się łaskawie zgodzi albo… pozbędzie się audytora.
Co za czasy, co za obyczaje…
Bardzo jestem ciekawy waszych opini i proszę o wypowiedzi. Z góry dziękuję. 😆