wtorek, 19 października, 2021

Odpowiedz na: Zadanie audytowe – zakupy

Home Forum Sektory Samorządy Zadanie audytowe – zakupy Odpowiedz na: Zadanie audytowe – zakupy

#21285
terka
Uczestnik

To ja dorzucę jeszcze w zakresie zabezpieczenia interesów zamawiającego:
czy w umowach są zawarte postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy (w tym kary umowne),
czy są postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu umowy – sposób dokumentowania (protokolarnie)
czy w umowach są wskazane osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy (po stronie zamawiającego).

Używam terminu Zamawiajacy, ale takie zapisy, w mojej ocenie – powinny się znaleźć w umowach niezaleźnie od wartości zamówienia (tj. także w umowach zawieranych na dostawy, usługi i roboty bodowlane o wartości nieprzekraczajacej równowartości 14.000)