środa, 28 lutego, 2024

Odpowiedz na: Odpowiedzialność materialna pracownika

Home Forum Sektory Samorządy Odpowiedzialność materialna pracownika Odpowiedz na: Odpowiedzialność materialna pracownika

#21797
terka
Uczestnik

Witajcie wszyscy:smile:
Alicjo, u mnie jest nieco inaczej niż u Scypiona. Protokołem zdawczo-odbiorczym są przekazywane (i powierzana odpowiedzialność materialna) jedynie te składniki majątku, które są przeznaczone do osobistego (ale służbowego) użytkowania i posiadają znaczną wartość. W zasadzie są to głównie notebooki i telefony komórkowe. Owej wartości nie określaliśmy w procedurach po prostu wskazaliśmy, jaki sprzęt musi być powierzony protokolarnie.
Ponadto składniki majątku ruchomego (a więc zarówno środki trwałe pow. 3500 jak i poniżej)są ewidencjonowane w dwóch różnych ewidencjach:
księgowej (powyżej 3500 na koncie 0-11, poniżej 3.500 – na koncie 0-13)
i w księgach inwentarzowych, prowadzonych w AG.
W księgowości nie odnotowuje się, kto ma dany sprzęt. Moim zdaniem, za dużo z tym zachodu, każda zmiana musiałaby być tam odnotowywana. Te dane są ujmowane w ewidencji „inwentarzowej” prowadzonej przez komórkę administracyjno-gospodarczą (AG). Przy czym nie wskazuje się osoby, a miejsce użytkowania, czyli komórkę organizacyjną i numer pokoju. Wszelkie przemieszczenia sprzętu muszą odbywać się za wiedzą kierownika komórki, która sprzęt ma na stanie i kierownika komórki AG. W przypadku przeniesienia sprzętu do innego pomieszczenia czy komórki org., komórka AG odnotowuje w księgach inwentarzowych te zmiany (żeby było wiadomo, gdzie co jest). Aktualizuje także wówczas wykazy sprzętu dla danego pomieszczenia, bo w każdym pomieszczeniu taki wykaz jest. Wykaz taki, oprócz podpisu kierownika AG, podpisany musi być (i jest) co do jego zgodności, przez kierownika komórki, w której pomieszczeniach jest użytkowany.

Weryfikacja stanu ksiąg inwentarzowych z ewidencją księgową odbywa się dwa razy w roku (planujemy zmianę na co kwartał).
Składniki majątku ruchomego znajdujące się w miejscach nieużytkowanych przez konkretną komórkę – a więc np. kserokopiarki, stojące w korytarzu – są „przypisane” do komórki AG. Ale nie serwery – serwer musi znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu, do którego ma dostęp tylko komórka informatyki, więc serwery są przypisane do ich komórki.
Obiegówka funkcjonuje:wink:
Instrukcja inwentaryzacyjna dotyczy jedynie inwentaryzacji, mamy instrukcję gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
Do ewidencjonowania składników majątku używamy programu środków trwałych, który po wprowadzeniu do ewidencji nadaje numer i drukuje naklejkę z tym numerem (każdy sprzęt posiada numer inwentarzowy, u nas nawet czajnik i telefon stacjonarny).
Zapomniałam dodać, że oprócz ksiąg inwentarzowych są jeszcze karty wyposażenia, w których ewidencjonuje się sprzęt użytkowany przez danego pracownika (ale nie meble czy stacjonarne komputery). Ujmuje się tam takie rzeczy jak telefon komórkowy, noteebook, czajnik, kalkulator, ew. sprzęt specjalistyczny.
Za sprzęt powierzony protokolarnie i ujęty w karcie wyposażenia odpowiada pracownik, za pozostały sprzęt przypisany do komórki – każdy użytkujący i kierownik komórki.
Dodam, że taki system i porządek przyjęliśmy względnie niedawno (dwa lata), wcześniej było – delikatnie mówiąc – różnie, ale wyszliśmy na prostą.