środa, 28 lutego, 2024

Odpowiedz na: gospodarowanie nieruchomościami

Home Forum Sektory Samorządy gospodarowanie nieruchomościami Odpowiedz na: gospodarowanie nieruchomościami

#21871
dorotab
Uczestnik

Witam.
– ewidencja nieruchomości,
– plan wykorzystania zasobu,
– sposób zabezpieczenia nieruchomości pozostających w zasobie (jeżeli są zabudowane),
– oddwawanie w najem, użytkowanie wieczyste, zarząd,
– sprzedaż nieruchomości -( czy właściwie zastosowano i czy w ogóle zastosowano rozporzadzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie niercuhomości)
– aktualizacja opłat za uzytkowanie (NIK szczególnie się tym interesuje). (dziła II ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Polecam lekturę sprawozdań z kontroli NIK:
– „Informacja o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodow z majątku” (co prawda 2001 rok ale po zastosowaniu aktualnych przepisow prawnych pomocne) nr ew. 169/2001/P/00/183/DST,
– informacja o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanoiwacymi własność Skarbu Państwa (może w niektórych fragmentach okazać się pomocne), nr ew. 168/2005/P/05/132/LKI,
– informacja o wynikach kontroli gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, Nr ew. 9/2006/P/06/132/LKI,
– informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości gminnych w latach 2005-2008, Nr ew. 3/2010/P/09/171/LRZ,
– informacja o wynikach kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób niercuhomości Skarbu Państwa, gminny zasób niercuhomości i mienie gminne (dla informacji – wykazy sporządzonych zgodnie z ustawą o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa wlasności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, można porównac z prowadzoną ewidencją nieruchomości). nr ew. 12/2009/P/08/001/KAP
Tyle pod ręką. W przypadku konkretnych problemów, jezlei tylko będę mogła pomóc 🙄