środa, 5 maja, 2021

Odpowiedz na: gospodarka nieruchomościami

Home Forum Sektory Samorządy gospodarka nieruchomościami Odpowiedz na: gospodarka nieruchomościami

#22284
terka
Uczestnik

Przeanalizowałam treść przepisów ustawy oraz przejrzałam wewnętrzne akty prawne większych miast w tym zakresie i moim zdaniem masz rację. Lokal zwolniony powinien być „na nowo” umieszczony w wykazie.
Zwróć uwagę bowiem na treś przepisu art. 35 ust. 1b. „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.”

Skoro więc ustawodawca uznał, że nawet jeśli po owym 3 miesięcznym najmie chcemy zawrzeć umowę z tym włąsnie najemcą, to trzeba umieścić ten lokal w wykazie (choć przecież już najemcę mamy, prawda?), to tym bardziej intencją ustawodawcy było aby w wykazach zamieszczać wszystkie lokale przeznaczone do najmu, także te zwolnione.

Takie jest moje zdanie.
A w jakim trybie taki zwolniony lokal jest potem, po zwolnieniu, oddawany w najem (konkurs, przetarg)?