czwartek, 25 lutego, 2021

Odpowiedz na: Dotacje

Home Forum Sektory Samorządy Dotacje Odpowiedz na: Dotacje

#22310
jama
Uczestnik

Nie zgadzam się, art. 3 ust. 3 w dalszej cześć brzmi:”i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub
jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,”, i tu się mieszczą instytucje kultury.
Na tej postawie są prowadzone konkursy na poziomie województwa i instytucje kultury, ośrodki sztuki projektując jakieś wydarzenia występują o środki. Co nie oznacza, że organ założycielski nie może przyznać im dotacji na działalność w trybie pozakonkursowym.